Oscar Werner lämnar sin roll som vd för Sinch omedelbart och ersätts av Johan Hedberg tills en ny vd har rekryterats. Oscar Werner kommer att bistå styrelsen och vd som strategisk rådgivare under uppsägningstiden. Det framgår av ett pressmeddelande.

“I ljuset av en förändrad marknad med svagare konjunktur och med ett tydligare fokus på integration, konsolidering och kostnadseffektivitet har styrelsen enats med Oscar Werner att företaget behöver en ny vd i denna fas. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att påbörja rekryteringen av en ny vd” skriver bolaget.

Idag ska Bolaget presentera sin rapport för andra kvartalet.