Sinch fortsätter falla kraftigt dagen efter Ningis blankarrapport

Under måndagskvällen efter att börsen hade stängt publicerade Sinch ett pressmeddelande där det framgår att bolagets resultat för det andra kvartalet kommer att tyngas av 162 MSEK i kostnader för skickade SMS-meddelanden under 2021. Sinch skriver att en granskning av leverantörsfakturorna har visat att värdet av de sammanlagda mottagna fakturorna överstiger de sammanlagda upplupna kostnaderna med 162 MSEK. Bolaget förklarar vidare att omvärderingen har slutförts som en del av processen för att sammanställa rapporteringen för det andra kvartalet 2022.

I skrivande stund handlas Sinch ner 22 procent som en följd av denna händelse tillsammans med blankarrapporten som offentliggjordes av analysfirman Ningi Reasearch under gårdagen. 

Det var under måndagen som analysfirman Ningi Research meddelade att de hade tagit en kort position i kommunikationstjänstebolaget Sinch. Uttalandet publicerades tillsammans med en blankningsrapport där analysfirman anmärkte flera felaktigheter i bolagets bokföring. Exempelvis tryckte analysfirman på att Deloitte upptäckt fel i redovisningen hos ett dotterbolag i Indien, men att ledningen aldrig aviserat om situationen. Enligt Ningi Research har flera bokföringsmässiga aktiviteter genomförts i syfte att överträffa analytikers förväntningar för att i slutändan lyfta aktiekursen.

Ningi Research skriver även att de hittat materiella felaktigheter inom bolagets nuvarande tillgångar och tror att årsredovisningen för helåret 2021 inte ger en korrekt eller rättvis bild av den finansiella ställningen i Sinch AB.

Under gårdagen tonade SEB och Carneige ner kritiken som presenterades i blankningsrapporten. De två nämnda bankerna menade att nedgången igår som motsvarade drygt 27 procent var något överdriven. SEB noterade att Ningis specifika tes i blankningscaset fullt ut är diskonterat och bör inte påverka Sinchs kärnverksamhet som fortsatt anses vara av hög kvalitet.