På onsdagen kollapsar SBB:s B- och D-aktier som noterar en nedgång för dagen om 24 respektive 27 %. Fastighetsbolaget SBB, misslyckas med att uppfylla räntetäckningskravet enligt euroobligationernas basprospekt, vilket uppmärksammas i en kommentar från kreditanalytikern på Danske Bank och som fångades upp av Dagens Industri (DI).

”Den analys som Danske Bank har skickat ut säger inte alls att vi inte klarar räntetäckningskravet där vi står i dag. Det står klart och tydligt”, säger dock Helena Lindahl, SBB:s IR-chef, till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt basprospektet för SBB:s euroobligationer ska resultatet före finansiella poster divideras med räntenettot.

Under de senaste tolv månaderna uppgår SBB:s kvot till 1,1 vid slutet av mars, vilket är lägre än kovenantens krav på 1,5.

Helena Lindahl, IR-ansvarig på SBB, hänvisar dock till sida 30 i den senaste delårsrapporten. Där uppgår kvoten till 3,2, rapporterar DI.

DI påpekar att Danske Banks seniora kreditanalytiker, Louis Landeman och Marcus Gustavsson, i en marknadskommentar på onsdagsmorgonen har uppmärksammat den potentiella överträdelsen av kovenanten och ser det som en förklaring till att SBB meddelade förändringar i sin resultaträkning på måndagen.

”Enligt prospektet har fastighetsbolaget 90 dagar på sig att rätta till en kovenantbrott efter att långivarna har påpekat det. Om det inte åtgärdas inom den perioden har obligationsägarna rätt att begära omedelbar återbetalning”, skriver DI och påpekar att detta öppnar upp för risken att det uppstår osäkerhet kring SBB:s framtida ekonomiska stabilitet. Denna potentiella kovenantbrott har satt bolaget i fokus och skapar oro bland både investerare och långivare.”