Ilija Batljan, VD för SBB, meddelade att hans holdingbolag IB Invest har beslutat att skjuta upp räntebetalningar på sina hybridobligationer tills vidare, från och med nästa förfallodatum. Detta framgår av ett pressmeddelande som släpptes på tisdagskvällen.

Efter att SBB tidigare beslutade att skjuta upp aktieutdelning meddelar nu IB Invest att man har tagit beslutet att tillfälligt skjuta upp räntebetalningarna på hybridobligationerna, enligt villkoren för hybridlånet, med start från och med ränteförfallodagen den 15 juni 2023.

Hybridlånet har ränteförfallodagar den 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december varje år.

Även om inget specifikt datum anges för när räntebetalningarna kommer att återupptas, meddelar IB Invest att man aktivt kommer att arbeta för att återuppta betalningarna så snart som möjligt.

Enligt villkoren för hybridlånet har IB Invest rätt att ensidigt besluta att skjuta upp enskilda eller flera räntebetalningar, det framgår enligt det regulatoriska pressmeddelandet.

IB Invest äger totalt 78,7 miljoner A- och B-stamaktier enligt datatjänsten Holdings, vilket skulle ha inneburit ett månatligt inflöde på drygt 9,4 miljoner kronor för IB Invest med en utdelning på 12 öre per månad och aktie. Den kvartalsvisa utdelningen på 50 öre för D-aktierna skulle ha inneburit en utdelning på 0,3 miljoner kronor per kvartal för de drygt en halv miljon D-aktier som IB Invest äger.

Totalt kommer IB Invest att gå miste om cirka 28,5 miljoner kronor per kvartal på grund av den inställda utdelningen den 8 maj. Enligt prospektet för IB Invests hybridlån, som är på 750 miljoner kronor och består av obligationer som utfärdades mellan den 15 juni och 17 augusti 2021, är räntan på dessa obligationer drygt 10 procent årligen, baserat på nuvarande stiborränta (enligt prospektet är räntan 6,75 procent plus 3 månaders stibor, som för närvarande är 3,67 procent). Det innebär att räntebetalningarna för dessa obligationer uppgår till cirka 19 miljoner kronor per kvartal, baserat på det totala lånebeloppet på 750 miljoner kronor.