Styrelsen i Pepins har beslutat att avveckla företagets verksamhet. Detta beslut kommer som ett resultat av utmaningarna med att säkra långsiktig finansiering i det nuvarande marknadsläget. Som en följd av denna avvecklingsprocess har samtliga tillstånd som Pepins innehar lämnats tillbaka till Finansinspektionen.

Handel med onoterade bolag

Pepins, en välkänd handelsplattform för onoterade bolag, har under många år möjliggjort investeringar och handel med små och medelstora företag. En av de pågående planerna för Pepins var att genomföra en affär med Navian Tech, men på grund av de finansiella utmaningarna har parterna gemensamt beslutat att avbryta denna affär utan några ytterligare krav på varandra.

Besvikelse

Jonas Eriksson, ordförande i Pepins, uttryckte sin besvikelse över beslutet att avveckla företaget. “Det är givetvis dystert att vi har kommit till en punkt där vi behöver avveckla Pepins,” sa han. Företaget kommer nu att genomgå en successiv och kontrollerad avveckling, och det kommer att löpande informeras om avvecklingsprocessen till aktieägare, kunder, medlemmar och investerare.

Ägandet i bolagen kvarstår

Det är viktigt att notera att de personer som har investerat i företag via Pepins fortsättningsvis kommer att äga sina andelar i dessa bolag. Pepins uppmanar dock alla sina användare att ladda ner eventuella avräkningsnotor från sina konton för att kunna tillgå sitt anskaffningsvärde av de investerade bolagen.

Försöker realisera tillgångar

Martin N Larsson, VD i Pepins, kommenterade också beslutet och sa: “Det är väldigt tråkigt att vi tvingas att landa i detta beslut. Vi är ett antal personer som har arbetat väldigt intensivt under en period för att undvika detta utfall. Nu blir det för mig och styrelsen att försöka realisera de tillgångar som finns i bolaget.”

Långt samarbete med Spiltan Invest

Pepins har haft ett nära samarbete med Spiltan Invest sedan 2002, och företaget har fått stöd från Spiltan Invest i detta beslut om att avveckla verksamheten. Göran Pallmar, styrelseledamot i Pepins och vice VD på Spiltan Invest, kommenterade beslutet: “Pepins har varit en uppskattad handelsplattform för många och den har tjänat sitt syfte. Marknadsläget och svårigheterna att hitta finansiering har dock gjort att det i dagsläget är ett nödvändigt beslut att avveckla verksamheten.”

Avvecklingen av Pepins verksamhet är en tråkig nyhet för många som har nyttjat dess plattform för investeringar i onoterade bolag. Beslutet visar på de utmaningar som företag inom finanssektorn kan ställas inför i en volatil marknad. För aktieägare och investerare gäller det nu att följa avvecklingsprocessen noga och säkerställa att deras investeringar hanteras på bästa sätt i denna situation.