En organisation med namnet Pepicon har startats under crowdfunding-plattformen Pepins grundare Anders Sjunnessons ledning. Enligt hemsidan är syftet att göra det lättare för småföretag och start-ups att söka och få finansiering från investerare.

Tyngdpunkten – att göra Pepins affär skalbar internationellt
Pepins äger 85 % av plattformen och enligt Sjunnesson ska man ta med sig alla bra variabler från Pepins plattform och skapa en internationellt skalbar version av plattformen. Processen ska bli enklare och smarta matchningsfunktioner mellan bolag och investerare verkar vara en bärande punkt.

SEB samarbetspartner
Pepicon har ett samarbete med SEB vilket innebär att SEB företagskunder kommer att få möjligheten att prova på den nya mjukvaran kostnadsfritt under 30 dagar.

Pepins har rest över 1 miljard
Pepins har till ca 40 företag rest över en miljard SEK och har även en egen handelsplattform för de företag som rest kapital via bolaget.

Finanstid följer med stort intresse utvecklingen inom crowdfunding och kapitalanskaffning för mindre bolag och start-ups och planerar för en utbildningssektion inom alternativa investeringar. Alternativa investeringar är produkter som inte är marknadsnoterade, exempelvis crowdfunding utan mellanhänder för småföretag och fastighetsinvesteringar.