Finansmarknadsministern presenterar förslag för att förenkla för låntagare med bundna bolån att byta långivare eller bindningstid. Det framgår av ett pressmeddelande.

Niklas Wykman höll presskonferens

Finansmarknadsminister Niklas Wykman höll idag en presskonferens där han presenterade resultaten av den nyligen avslutade utredningen om ränteskillnadsersättning. Utredningen har som huvudsyfte att föreslå förändringar i de befintliga reglerna för bolånetagare som önskar lösa sina bundna lån i förtid. Syftet med dessa förändringar är att minska de ekonomiska påfrestningarna för låntagarna och samtidigt främja konkurrensen på bolånemarknaden.

“Det ska inte vara onödigt dyrt eller komplicerat för den som väljer att ha en bunden bolåneränta. De nuvarande reglerna kan skapa orimliga hinder och rättvisa problem, särskilt för låntagare med mindre förhandlingsutrymme. Därför är det här förslaget mycket välkommet,” säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Idag är det dyrt att lösa bundna lån

I augusti 2022 gav Finansdepartementet Albin Kainelainen, generaldirektör för Konjunkturinstitutet, i uppdrag att utreda behovet av åtgärder med hänsyn till hushållens räntebindningstider. En av utredningens huvuduppgifter var att analysera de nuvarande reglernas påverkan på hushållens benägenhet att välja bunden ränta, vilket innebär den kostnad som låntagaren kan behöva betala för att lösa ett bundet bolån i förtid.

Utredningen föreslår nu en ny schablonregel för att beräkna ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av bolån med bunden ränta. Detta förslag syftar till att stärka konsumentskyddet och samtidigt kan det öka rörligheten bland bolånekunderna.

Den nuvarande situationen innebär ofta att låntagare som vill byta från ett bundet lån till en lägre ränta möter betydande hinder. Dagens regler har ibland inneburit att dessa kunder tvingas betala mycket höga kostnader för att bryta sitt bundna avtal. Detta har i sin tur begränsat rörligheten på bolånemarknaden och minskat konkurrensen mellan långivarna.

Med den föreslagna schablonregeln kommer kostnaderna för att lösa ett bundet bolån i förtid att bli mer transparenta och rättvisa. Detta kommer att underlätta för låntagare som vill utnyttja de förmånligare lånevillkor som erbjuds av andra långivare.

Ökar konkurrensen

En ytterligare positiv effekt av dessa föreslagna förändringar är att det kan öka konkurrensen på bolånemarknaden. När låntagare inte längre avskräcks av de höga kostnaderna för att byta lån, kommer långivare att vara tvungna att erbjuda konkurrenskraftigare priser och villkor för att behålla sina kunder och locka nya.

Utredningen om ändrade regler för beräkning av ränteskillnadsersättning är ett steg mot en mer rättvis och konkurrenskraftig bolånemarknad. Den förväntade ökningen av kundrörlighet och konkurrens kommer sannolikt att gynna både låntagare och långivare och skapa en mer dynamisk och effektiv marknad för bostadsfinansiering i Sverige.