Tencents aktie föll med 540 miljarder kronor efter nya regler i Kina om onlinespel.

I ett dramatiskt svar på Kinas nya regleringar för onlinespel har Tencents aktiepris rasat. Dessa åtgärder, avsedda att begränsa utgifter i onlinespel, har orsakat en massiv nedgång i värderingen av Kinas spelföretag. Tencents aktie föll med hela 16 procent, vilket motsvarar ett värde på 540 miljarder kronor. Denna drastiska förändring illustrerar tydligt de ekonomiska konsekvenserna av de nya reglerna för onlinespel i landet. Bland de förslag till regleringar som väckte mest reaktioner var följande:

Onlinespel måste ha gränser för möjlig spendering

För att motverka överdriven konsumtion i onlinespel har Kina infört strikta regler för spendering. Dessa gränser är avsedda att skydda konsumenterna, särskilt yngre spelare, från de negativa effekterna av överdriven spelkonsumtion.

Onlinespel måste förbjuda dagliga inloggningsbelöningar

De nya riktlinjerna förbjuder onlinespel att erbjuda dagliga inloggningsbelöningar. Detta är ett försök att minska spelberoendet och uppmuntra en mer balanserad livsstil bland spelarna.

Spelare som streamar sina spel får inte ta emot stora mängder dricks

Regleringen begränsar också mängden dricks som spelare kan ta emot när de streamar sina spel. Detta är en del av en bredare ansträngning att kontrollera den digitala ekonomin och dess påverkan på samhället.

Sannolikhetsbaserade och turbaserade dragningar får inte erbjudas

Kina har också infört förbud mot sannolikhetsbaserade och turbaserade dragningar i onlinespel, vilket ytterligare minskar spelarnas möjligheter till osäkra och potentiellt skadliga spelaktiviteter.

Bred effekt på spelindustrin

Det är inte bara Tencent som drabbas hårt av dessa förändringar. Netease såg sina aktier kollapsa med 30 procent, och Huya, som specialiserar sig på livestreaming av onlinespel, tappade 10,7 procent av sitt värde. Dessa dramatiska förluster visar på de omfattande och djupgående effekterna av Kinas nya regler på spelindustrin.