När vi närmar oss årsskiftet är det en utmärkt tid att se över din ekonomi och planera för nästa år. Genom att förstå och tillämpa olika skatteavdrag och regler kan du maximera din ekonomiska fördel och starta det nya året på bästa möjliga sätt. I denna artikel presenterar vi viktiga tips och vägledning kring hur du kan hantera rot- och rutavdrag, aktier och fonders skattesituation, ränteavdrag, tjänstepensioner, samt betydelsen av jämkning. Vår guide ger dig insikter och konkreta steg för att göra smarta finansiella beslut inför det kommande året.

1. Rut- och Rotavdrag

Inför årsskiftet är det viktigt att ha koll på dina rot- och rutavdrag samt avdrag för grön teknik. För att dra nytta av dessa avdrag i det aktuella året, måste betalningen för rot- och rutarbeten ske innan årets slut, med utförande senast 31 januari nästa år. Nuvarande tak för rotavdrag är 50 000 kronor och för rutavdrag 75 000 kronor. Maximalt får man dra av 75 000 kronor totalt för både rot och rut. Skattereduktion för grön teknik, som är 20 procent på material och installation, måste också genomföras och betalas under året, med en övre gräns på 50 000 kronor per person. Viktigt att notera är att från 1 juli 2024 kommer regeringen att dubbla dessa beloppsgränser.

2. Kvitta aktier och fonder

Om du har sålt aktier eller fonder i en depå och gjort vinst, ska 30 procent skatt betalas. Årets vinster kan kvittas mot förluster. Har du inte realiserat förluster, kan det vara läge att göra det nu för att minska skatten. För förluster utan motsvarande vinster, kan dessa kvittas mot annan kapitalinkomst eller eventuellt medges skattereduktion för inkomst av tjänst. För sparande i ISK eller kapitalförsäkring gäller andra regler och här kan förlustavdrag inte göras.

3. Ränteavdraget

Räntor på bolån, privatlån och kreditkort kan minska din skatt. För räntor upp till 100 000 kronor ger det en skattereduktion på 30 procent, och över detta belopp 21 procent. Med stigande räntor kan många hamna över 100 000 kronorsgränsen. För gemensamma lån kan skattereduktionen fördelas mellan låntagarna.

4. Tjänstepension

För de utan tjänstepension eller egenföretagare är privat pensionssparande med avdragsrätt en möjlighet. Avdrag får göras med upp till 35 procent av lönen, men det är viktigt att se till att sparandet inte påverkar allmän pension eller sjukpenninggrundande inkomst negativt.

5. Jämkning

Jämkning innebär anpassning av skatteavdraget hos arbetsgivaren. Det är särskilt relevant för de med stora ränteavdrag. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket och meddela arbetsgivaren kan du få mer pengar direkt i plånboken istället för att vänta på återbäring.