H&M Rapport. När Hennes & Mauritz ( STO:HM-B ) presenterade sin första kvartalsrapport under ledning av den nya vd:n Daniel Ervér, var det många som höll andan. Efter Helena Helmerssons avgång hade marknaden sina tvivel, men dessa skulle snart komma att skingras – åtminstone tillfälligt. Rapporten visade på en oväntat stark rörelsemarginal, vilket direkt gav aktien ett välbehövt lyft. Trots detta, är det många som nu riktar sin uppmärksamhet mot företagets försäljningsutveckling, ett område där utmaningarna fortsätter att vara betydande. Aktien handlades på onsdagsförmiddagen ca 13 procent högre än gårdagens stängning.

En oväntat positiv rapport

H&M har nyligen ändrat sin policy och slutat med att publicera försäljningssiffror inför kvartalsrapporterna, vilket lämnade utrymme för överraskningar. Detta kvartal bjöd på just det – en positiv överraskning. Med en rörelsemarginal som landade på 3,9 procent, klart över de förväntade 2,5 procenten, signalerade modejätten att de senaste tidens besparingar börjar ge resultat. Jämfört med föregående år är detta en markant förbättring och en indikation på att bolaget är på rätt väg. Ervér betonar i sin kommentar till rapporten målet om en rörelsemarginal på 10 procent redan inom detta år, en ambition som inte bara visar på självförtroende utan också sätter en tydlig riktning för framtiden.

Aktien får revansch

Efter ett turbulent fjärde kvartal som såg både en besvikelse över de dåvarande siffrorna och nyheten om Helmerssons avhopp, har H&M:s aktie haft det tufft. Onsdagens rapport och den positiva utvecklingen kring rörelsemarginalen gav dock aktien en chans till revansch. Marknaden reagerade positivt på nyheterna, och det verkar som att förtroendet för H&M:s nya ledning börjar återuppbyggas.

Framåtblick

Trots den positiva vändningen finns det fortfarande utmaningar att tackla. Försäljningsutvecklingen är en sådan, där bolaget ännu inte visar tecken på att ha vänt trenden. H&M:s beslut att inte publicera försäljningssiffror före kvartalsrapporterna tillför en extra nivå av osäkerhet och spekulation bland investerare och analytiker. Framöver blir det avgörande för H&M att inte bara bibehålla sin förbättrade lönsamhet utan också visa att de kan hantera försäljningsutmaningarna.

Sammanfattning

Daniel Ervér och H&M står inför en avgörande tid där de måste balansera mellan att fortsätta effektivisera verksamheten och samtidigt stimulera tillväxten. Med en stark start i ryggen har Ervér visat att han är kapabel att leda företaget genom dess nuvarande utmaningar. Det återstår dock att se hur väl han och hans team kan adressera och vända den tröga försäljningsutvecklingen. Framtiden för H&M hänger inte bara på lönsamheten utan även på förmågan att innovativt svara på marknadens krav och förändrade konsumentbeteenden.

Hela rapporten kan läsas här.