I takt med att den ekonomiska miljön förändras, gör även räntelandskapet det. Senaste tiden har vi sett en märkbar rörelse i både bolåneräntor trend och räntor på sparkonton. Denna artikel belyser den senaste utvecklingen och ger insikter i vad som kan förväntas framåt och är baserad på ett pressmeddelande från SCB.

Hushållens bolåneräntor – En nedåtgående trend

Efter en lång period av stigande bolåneräntor, med början i maj 2022, verkar trenden ha vänt. I december 2023 började bolåneräntorna för nya avtal sjunka, en utveckling som har fortsatt in i det nya året. I januari sjönk snitträntan för nya bolåneavtal med 0,07 procentenheter till 4,67 procent, och i februari sjönk den ytterligare till 4,65 procent. “Det är framför allt utlåningsräntor med längre räntebindningstider som minskar mest och bidrar till en lägre snittränta”, förklarar Anton Bratt, nationalekonom på Statistiska centralbyrån (SCB).

Källa: SCB

Detaljerad analys av räntebindningstider

Specifikt har räntor för nya bolåneavtal med räntebindningstider på 1 till 5 år sjunkit från 4,19 procent i december 2023 till 3,63 procent i januari, för att sedan öka svagt till 3,64 procent i februari. Räntan för rörliga bolån förblev oförändrad från januari till februari, stabil på 4,83 procent.

Källa:SCB

Sparkonton ser en annan utveckling

Parallellt med sjunkande bolåneräntor har räntorna på sparkonton visat en uppåtgående trend. Denna trend har dock börjat plana ut i februari. En intressant observation är att inlåningsräntan för konton med kortare löptid har överskridit inlåningsräntan för konton med löptider över två år för första gången sedan november 2014. “Detta fenomen observerades först i april 2023, men skillnaden i januari var större än tidigare noterat”, tillägger Bratt.

Källa:SCB

Framtidsutsikter

Denna avmattning i rörelsen av räntor antyder att vi nu kan vara i ett vänteläge, där både hushåll och finansmarknaden avvaktar nästa stora ekonomiska signaler. Detta vänteläge kan vara en följd av osäkerhet i den globala ekonomin, ändrade förväntningar på inflationen eller andra makroekonomiska faktorer. Idag höll Riksbanken en pressträff vilket kan ge ytterligare en indikation på vilket håll kompassen pekar åt, du kan se pressträffen i spelaren nedan.

Avslutande tankar

De senaste månadernas ränterörelser belyser den komplexa dynamiken i ekonomin och hur olika faktorer kan påverka våra finanser på många olika sätt. För hushållen innebär den nuvarande trenden en lättad börda på bolånen, medan sparare kan ha sett en liten förbättring i avkastningen på sina insättningar. Framöver är det viktigt för både låntagare och sparare att hålla sig uppdaterade om ränteutvecklingen och anpassa sina ekonomiska strategier därefter.