Plattformsbolaget Gigger Group har nu slutfört förvärvet av Happyr efter att ha tecknat ett LOI i början på sommaren.

Claes Persson, tf VD och koncernchef har tidigare uttalat sig i Finanstid om hur han tänker kring förvärv av nya bolag och hur det skapar synergieffekter med resterande del av koncernen. Förvärvet av Happyr är ett bra exempel där båda bolagen ska tillsammans nå starka resultat för att bli den största utmanaren i bemanningsbranschen. Arbetssökande företag kan genom det nya marknadserbjudandet anlita validerad och kvalificerad personal till avsevärt lägre kostnad än vid anlitande genom ett bemanningsföretag. Det nya erbjudandet är det första i sitt slag och Happyr och Gigger skapar därmed en helt ny plattform i marknaden för validerad personal till jobbmatchning, rekrytering och gig-uppdrag.

– ”Med förvärvet av Happyr utökar Gigger Group portföljen bestående av SaaS-bolag med unika marknadserbjudanden baserade på egenutvecklade och högteknologiska plattformar.” säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB. ” – Våra förvärv av nya bolag genomförs efter en noggrann och genomtänkt strategi där vi alltid ser till att våra nyförvärv antingen verkar inom en bransch där vi ser omedelbara synergier med befintliga företag inom Gigger Group, eller där vi har identifierat ett nytt verksamhetsområde med enorm utvecklingspotential. Med Happyr i portföljen stärker vi upp vårt erbjudande inom arbetsmarknad och rekrytering tillsammans med Gigger som ingen annan aktör har idag. Vi kommer att få ett försprång gentemot våra konkurrenter direkt.”

Gigger betalar 31 miljoner kronor för Happyr, varav 6 miljoner betalas kontant och 25 miljoner i nyemitterade aktier till en kurs om 1,60 kronor per aktie. Det kan också bli aktuellt med en tilläggsköpeskilling om maximalt 10 miljoner kronor om vissa kommersiella villkor uppnås under en 12-månadersperiod.

“Happyr har varit verksamma i marknaden sedan 2012 och vi har stor erfarenhet av bedömning, validering och matchning av rätt kompetens till rätt jobb.” säger Lennart Engelhardt, VD Happyr AB. ”- Att ta steget till att ingå i Gigger Group som har varit drivande med Gigger AB inom Gig-ekonomin blir enormt inspirerande. Våra bolag passar extremt bra ihop, jag ser framför mig att vi blir ett starkt team som kommer att attrahera många arbetsgivare som söker både fast anställda och gig-arbetare. Jag är väldigt positiv till att få arbeta tillsammans med övriga i Gigger Group, det är verkligen ett kompetent team.”

Happyr omsatte ca 4,1 MSEK under 2020 och uppvisade ett rörelseresultat på ca -1,6 MSEK.