Under onsdagsmorgonen presenterade Gigger Group en rapport med en nettoomsättningstillväxt på hela 149 procent jämfört med samma period föregående år. Kvartalet har varit ett händelserikt år för Gigger där man förutom att ha anslutit över 2 000 nya giggare även presenterat flertalet samarbetsavtal samt ett LOI om att förvärva digitala jobbmatchningsbolaget Happyr – Helt enligt Gigger Groups tillväxt- och förvärvsstrategi.

Gigger har en uttalad tillväxtstrategi om att förvärva SaaS-bolag i ett strategiskt skede som ska bidra med ökade synergieffekter till de olika bolagen i de olika divisionerna. Under slutet på Q1 förvärvades influencermarketingbyrån Collabs som ingår under Divisionen Influencer Marketing och med stor sannolikhet kommer förvärvet av Happyr bli klart under Q3 som kommer ingå under divisionen Kompetenskartläggning & Rekrytering. Sedan tidigare har man även Gigger AB som ingår i divisionen Gig-Ekonomi. Genom förvärven av Collabs och Happyr följer man sin tillväxtstrategi och har skapat en stabil grund med tre olika divisioner som förhoppningsvis ska ge starka synergieffekter.

Claes Persson, tf VD och Koncernchef för Gigger Group kommenterar den uttalade tillväxtstrategin nedan:

Under första kvartalet förvärvade ni Collabs som tiodubblade sin omsättning under Q2 jämfört med Q1 och ni är nu på gång att förvärva jobbmatchningsföretaget Happyr. Således har ni skapat tre olika divisioner som ska ge ökade synergieffekter – Helt enligt eran uttalade tillväxtstrategi. Vad ser du för möjliga synergieffekter på kort- och lång sikt? 

–  ”Våra förvärv ska kunna leva var och ett för sig och samtidigt kunna korsbefruktas med övriga företag som ingår i Gigger Group. På så sätt kan vi nyttja de goda synergieffekterna som uppstår mellan bolagen.

Låt mig ge ett exempel:

Med Happyrs plattform kommer Gigger att kunna matcha sina uppdragssökande giggare mot uppdragsgivande företag, där alla som blir matchade har genomgått en utförlig validering.

Detta gör att vi kan ta striden mot bemanningsföretagen på ett sätt som vi inte tidigare kunnat då bemanningsföretagen erbjuder en kvalificerad och validerad resurs, måhända till ett avsevärt högra pris än en okvalificerad giggare, men det har förenklat mycket för uppdragsgivaren.

Nu kan Gigger i samarbete med systerföretaget Happyr erbjuda samma sak, men till en bråkdel av kostnaden, och vi får en omsättning samt ett förbättrat resultat i bägge företagen.

Lägg nu på att man kan annonsera efter arbetskraftsresurser via influencermarketing och Collabs. Vid test av denna typ av rekryteringskampanjer har man uppnått 100 % fler sökande till uppdraget. Här uppkommer en intäkt för Collabs mha Happyr.

Hela 70 procent av alla influencers har inte egna företag, och här kommer Gigger in igen. Det innebär att man som influencer kan fakturera via Gigger och ytterligare en intäkt har uppstått mellan systerbolagen”.

Hur arbetar ni med riskminimering kring förvärven?

– ”SaaS-plattformar i sig är så kallade förväntansbolag och äger man bara ett sådant innebär det en ganska hög risk eftersom de sällan är lönsamma just när man kliver in. Men äger man två bolag halverar man risken, äger man tre reducerar man den ytterligare och så vidare. Vår plan är därför att äga minst fem SaaS-plattformar och därmed har vi minimerat risken.

Genom korsbefruktningar mellan bolagen minskas risken ytterligare då de växeldrar åt varandra, med andra ord så har vi en aggressiv förvärvsstrategi men som minskar risken då varje förvärv sänker risken”.

Ni har nu skapat tre olika divisioner som ska ingå i Gigger Group AB. Är tanken att ni framöver ska förvärva bolag inom de befintliga divisionerna eller ska ni skapa ytterligare divisioner att förvärva bolag inom?

– “Vi avser att förvärva ytterligare SaaS-bolag och skapa fler divisioner och synergier, men vi ser också på att förvärva bolag utan plattform, men med stark marknadsnärvaro och hög kompetens, som kan ytterligare förstärka ekosystemen runt plattformarna, och öka såväl intäkterna som resultatet. Dessa kommer att hamna i respektive division där de hör hemma.”

En annan punkt i er tillväxtstrategi är att ni även ska växa utanför Sverige med UK som första område. Vad ser du för möjligheter där och hur ser marknaden ut i UK jämfört med i Sverige?

– “Marknaden i England är mer än 10 gånger större än den svenska, och är också mindre tekniskt mogen. Vi har ju redan ökat vår fakturering mot utlandet, huvudsakligen inom EU. Ökningen är 300 procent under första halvåret jämfört med 2020, så vi ser med tillförsikt fram emot en lokal närvaro i England.

Vi kommer ju att lansera nya plattformen G2 där med start i slutet av september, något som tyvärr ser ut att bli en start med låg personell närvaro på London-kontoret då restriktioner och karantänregler skärps upp igen i den ökade covidsmittspridningens spår. Vi är dock övertygade om att vi kommer att säkra ett antal större avtal oavsett, och att vi kommer att se tillväxten ta fart i slutet av det innevarande året, och i början av 2022.”