Slättö Förvaltning, en ledande förvaltare av alternativa investeringsfonder, och SIBS, en av Nordens snabbast växande bostadsbyggare, offentliggör idag att parterna ingått avsiktsförklaring om att bilda ett joint venture mellan Slättös nya fond Slättö Value Add II och SIBS för att utveckla drygt 4 000 lägenheter från SIBS projektportfölj.

Det gemensamägda bolaget kommer inledningsvis förvärva och utveckla SIBS befintliga portfölj av helägda byggrätter med ett totalt färdigställandevärde motsvarande cirka 9 miljarder kronor, fördelat på 15 projekt. Byggstart kommer att ske löpande med start hösten 2021 och projekten planeras att färdigställas successivt de närmsta fem åren, varav 2 000 lägenheter förväntas stå färdiga före utgången av 2023. Projekten är huvudsakligen belägna i Stockholm och övriga Mälardalen. Parternas ambition är att skala samarbetet nordiskt och man utvärderar initialt affärsmöjligheter i både Helsingfors och i Köpenhamn.

Samtliga bostäder inom samarbetet möter högt ställda ambitioner inom cirkulär produktion och kommer att hållbarhetscertifieras.

De två bolagen har i tidigare projekt bevisat att de framgångsrikt kan kombinera sin kompetens inom bostadsutveckling. Slättös aktiva fonder samarbetar idag med SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad i ett flertal projekt. Detta nya och större partnerskap kommer ge en hävstångseffekt och flytta fram marknadspositionerna för båda parterna.

– Slättö grundades som bostadsutvecklare och bostäder är fortsatt vårt största segment, trots att vi växer fort även inom teman för logistik- och industrifastigheter. Vi etablerade vårt första samarbete med SIBS under 2018 och insåg snabbt att vi matchar varandra perfekt. För Slättö är denna affär ett naturligt steg för att ytterligare stärka vår position inom hållbara bostäder och samarbetet ger möjlighet att växa vår närvaro på den nordiska marknaden. Att samarbeta med de bästa har varit en viktig framgångsfaktor för oss och SIBS är en fantastisk partner, säger Johan Karlsson, grundare och VD för Slättö.

– SIBS har bevisat att vårt koncept och byggsystem fungerar enligt plan då vi inom kort färdigställt 1 000 bostäder. Vårt fokus har varit att optimera varje detalj i vår värdekedja, som sträcker sig från att förvärva byggrätter, byggnadsdesign, industriell produktion, frakt, montering, till fastighetsförvaltning. Vi är nu redo att skala upp vår produktion och med bygget av vår andra fabrik kommer vår kapacitet över tid att nå cirka 4 500 lägenheter per år. Tillsammans med Slättö är vi starkare och kan accelerera vår tillväxt inom cirkulärt byggande. Samarbetet har hittills varit mycket givande för båda parter och vi är väldigt optimistiska över att förverkliga vår fulla potential tillsammans, säger Erik Thomaeus, grundare och VD för SIBS.