Investmentbolaget Option One är i full gång med sin nyemission och än så länge står inte bara allt rätt i fas, utan bolagets affärsstrategi gör investeringsmöjligheten till ett väldigt spännande erbjudande.

Det skrivs mycket om Option One och med all rätt, investmentbolaget har en oerhört spännande affärsstrategi som grundar sig att erbjuda indirekt ägandeskap i deras portföljbolag som består av tillväxtföretag inom megatrender, genom att investera i Option One.

Vill ge småsparare chansen att komma in tidigt i onoterade tillväxtbolag
Det Option One gör som är unikt är att de agerar likt en brygga och förenklar investeringsprocessen. Bolaget erbjuder privata investerare möjligheten som de annars aldrig hade fått, att indirekt investera i spännande tillväxtföretag.

Utöver att bistå med kapital, erbjuder Option One även nätverk och kompetens i den utsträckning portföljbolagen önskar. Till följd av bred kompetens och kontaktytor i ett flertal branscher är Option One mycket väl positionerat under dessa turbulenta tider och det finns en stark tilltro till de underliggande bolagen.

“Det är extremt roligt att se och höra allt snack kring oss, det märks verkligen att folk tycker om vår affärsidé. Vill även passa på att välkomna alla nya aktieägare som har valt att investera i oss, eran investering möjliggör att vi kan utöka vår nuvarande portfölj och det är vad emissionen grundar sig i. Att bygga en så stark portfölj som möjligt, för att sedan ta börsen med storm när vi noterar oss” , berättar Vidar Brudvik, VD för Option One.

Fyra anledningar till att investera i Option One

  • Exklusiv möjlighet att bli indirekt ägare i onoterade tillväxtföretag
  • Goda möjligheter till värdetillväxt genom en strukturerad partnermodell för att hitta och gallra fram de mest lovande tillväxtbolagen
  • 240 delägare redan innan publik emission
  • Tre portföljbolag i attraktiva branscher. Jiroy (E-handel), Gee (Fintech) och By Mates (E-sport)

Proof of Concept: Tidigare portföljbolag, Syncro Group AB (publ), noterades på Spotlight

Än är inte chansen över för att investera i en unik möjlighet som inte dyker upp särskilt ofta. Den publika emissionen stänger 22:a februari och det innovativa bolaget Option One, kommer använda kapitalanskaffningen till att utöka sin portfölj och siktet är inställt på att ta börsen med storm inför den kommande noteringen.

Emissionsvolym: 5 MSEK
Pris per aktie: 2 SEK
Värdering (pre-money): 25,4 MSEK
Teckningsperiod: 1 februari – 22 februari 2022
Minsta post: 2 500 aktier