FN:s organ mot brott och narkotika uppskattar att mellan 800 miljarder och 2 biljoner dollar tvättas genom världsomspännande finansiella system varje år. Det är häpnadsväckande två till fem procent av världens BNP. Europeiska bankfederationen (EBF) – som förenar 32 nationella bankföreningar i Europa – samarbetar med SAS Institute för att hjälpa finansföretag över hela världen att stävja syndafloden.

– Snabbt utvecklad affärsverksamhet och teknik gör konventionella metoder för anti-penningtvätt (AML) ineffektiva och kräver ett mer innovativt tillvägagångssätt för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Framtiden för AML är förankrad i användningen av innovativ teknik och delade lösningar som i praktiken förbättrar experternas omdöme och ger hela bilden när de hanterar komplexa kriminella nätverk. Vi är övertygade om att det här samarbetet med SAS kommer att hjälpa oss att förbereda våra medlemmar och den bredare bankvärlden för denna nya verklighet, säger EBF:s vd Wim Mijs.

I EU visar uppgifter från Europol att inte mer än 1,1 procent av de kriminella tillgångarna konfiskerades mellan 2009 och 2014, trots det ständigt ökande antalet rapporter om misstänkta aktiviteter. För att bekämpa denna oroande trend införde EU-kommissionen ett nytt AML-paket i juli. Bland annat kommer banker och andra relevanta enheter för första gången att behöva följa en direkt tillämplig förordning. En ny europeisk AML-myndighet kommer också att inrättas under de kommande åren.

I början av 2022 kommer EBF och SAS att lansera en gemensam utbildning i form av en virtuell AML Masterclass-serie, ledd av AML-experter som är insatta i användandet av avancerad analys för AML. Till skillnad från konventionella kurser i ämnet, som främst fokuserar på de regulatoriska och operativa aspekterna av AML, kommer denna serie att belysa hur artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kan öka effektiviteten i bankernas ansträngningar för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Även offentliga organisationer, till exempel polis i Norden, deltar i samarbetet. Ett nära samarbete mellan det offentliga och näringslivet kan mycket väl visa sig vara den pusselbit som saknats i kampen mot penningtvätt.

– Att SAS Institute får en nyckelroll i arbetet innebär att fler får nytta av våra erfarenheter. Det är en chans att bidra till en bättre samhällsbyggnad, genom att utnyttja de kärnkompetenser som finns i företaget, säger Henrik Koch, ansvarig för lösningar till finanssektorn, på SAS Institute i Norden.

Läs mer här.