Cyclezyme AB, ett bioteknikföretag baserat i Lund, som fokuserar på utvecklingen av enzymer för nedbrytning av plastmaterial till återvinning, har med glädje meddelat att de har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Detta markerar en signifikant milstolpe för företaget, med första handelsdag planerad till den 22 december 2023. I samband med noteringsmeddelandet har ett noteringsmemorandum också offentliggjorts. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Uttalande från VD Peter Falck

Peter Falck, VD för Cyclezyme AB uttalar sig om Bolagets nya fas “Att bli ett noterat bolag ger oss ökade resurser och exponering för att fortsätta vår utveckling och kommersialisering av enzymteknik för plaståtervinning. Detta är en spännande tid för oss och ett viktigt område att jobba inom med tanke på de problem vi måste lösa inom klimat- och miljö”, kommenterar VD Peter Falck.

Ökad plastproduktion kräver nya metoder

Den ständigt ökande plastproduktionen och dess påverkan på miljön kräver nya, innovativa återvinningsmetoder. Det är en utmaning som Cyclezyme tar sig an genom att utveckla teknologier för att effektivt bryta ned svårnedbrytbara plaster. Denna strävan drivs av både en växande miljömedvetenhet och en strängare miljölagstiftning. Genom sin börsnotering hoppas Cyclezyme AB att kunna engagera fler personer i denna kritiska miljöfråga och därigenom skapa en stark koppling mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Växande trend

Deras arbete står som ett exempel på hur innovation kan sammankopplas med miljömässiga behov, och förhoppningen är att detta steg kommer att inspirera till ytterligare framsteg inom området för miljövänlig teknologi och hållbar utveckling. Cyclezyme AB:s notering på Spotlight Stock Market är inte bara en milstolpe för företaget utan också ett tecken på en växande trend där hållbarhet och affärsframgång går hand i hand.