Konjunkturen 2024 återhämtar sig den svenska ekonomin, men i en trög takt, det menar Konjunkturinstitutet (KI) enligt den senaste prognosen. Arbetsmarknaden försvagas dock framöver och arbetslösheten väntas nå 8,5 procent nästa år. Inflationen minskar och under andra halvåret 2024 ligger den väl under Riksbankens målsättning. Därför påbörjar Riksbanken en serie räntesänkningar från och med nästa sommar.

Se presentationen av Konjunkturinstitutets rapport “Konjunkturläget”

Lågkonjunkturen fördjupas under 2024

Sveriges ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur under 2024 som fördjupas. Högre inflation och höjda räntor har påverkat främst hushåll som är räntekänsliga och bostadsbyggandet. Lönerna ökar snabbare än priserna under 2024. Tillsammans med lägre ränta kommer detta att öka både hushållens och företagens utrymme för konsumtion och investeringar.

Den svaga efterfrågan syns även i en minskning av sysselsättningen under hösten och en fortsatt försämring av arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter att stiga och toppar vid 8,5 procent i slutet av 2024. Arbetsmarknadsnedgången är inte lika drastisk som tidigare nedgångar eftersom vissa företag behåller personal för att kunna möta ökad efterfrågan när konjunkturen vänder. KI tror att svensk BNP kommer växa med en procent under nästa år efter ett BNP-fall på 0,2 procent under 2023.

“Den svenska ekonomin är i en lågkonjunktur nu och den fördjupas under 2024. Anledningen till att den fördjupas trots att BNP växer är att BNP växer med ganska låga tillväxttal historiskt sett”, förklarar Erik Spector, Enhetschef hos Konjunkturinstitutet.

KPIF-inflationen har sjunkit från cirka 10 procent förra året till 3,6 procent i november, främst på grund av lägre energipriser och internationella råvarupriser. Kronan har stärkts sedan september och fortsätter att stärkas. Inflationen sjunker under det andra halvåret 2024 och ligger väl under Riksbankens mål. Därför inleder Riksbanken en serie räntesänkningar nästa sommar. Inflationen stiger igen under 2025 på grund av en bättre ekonomisk konjunktur och en mindre restriktiv penningpolitik, en trend som förväntas fortsätta under 2025