De finansiella marknaderna har återhämtat sig sedan våren och det ger en styrka och trygghet för bolag som vill in på börsen för att fortsätta sin tillväxtresa. Hösten ser ut att bli fylld med företag som väljer att börsnotera sig, här kommer lite tips inför IPO hösten.

Många börsnoteringar i höst

Delvis var det många företag som satt och planerade börsintroduktion under våren, men fick ställa in på grund av det osäkra läget. Samtidigt har den återhämtning vi sett på de finansiella marknaderna senaste månaderna gjort att klimatet för börsnoteringar är starkt inför hösten.

Marknadsplatsen Spotlight håller till och med på att börsnotera sig själva på just sin marknadsplats just nu. Amerikanska bolaget Nasdaq som äger Stockholmsbörsen är sedan 2005 noterade på just Nasdaq i USA.
Digitala läsplattformen Readly meddelade också i veckan att man planerar börsnotering. Affärsmodellen påminner mycket om svenska framgångssagan Storytel som har varit noterade sedan många år.
En rimlig gissning är att många fler bolag ser över möjligheten att notera sig på en börs eller marknadsplats för att resa kapital och fortsätta växa.

Antal publika bolag i Sverige

Vi har närmare 900 publika aktiebolag som är noterade på en börs eller marknadsplats i Sverige. Enkelt förklarat kan man säga att skillnaden på en börs och marknadsplats är vilka krav och regelverk man behöver efterfölja. Den generella tumregeln är att en börs har högre krav och det är där man hittar de större och mer välkända bolagen.

Mindre bolag börjar ofta sin noterade tillväxtresa på en marknadsplats så som Spotlight, First North eller NGM SME. Det är mindre krav och det innebär inte lika tung regelefterlevnad, det betyder inte att kvalitén nödvändigtvis är lägre. I praktiken betyder det att institutionellt kapital sällan har i sitt mandat att investera på dessa marknadsplatser så det har en högre grad av privat ägande.

När bolagen har mognat mer så söker de sig ofta upp mot Stockholmsbörsen med (Small, Mid och Large cap listorna beroende på storlek). Här kan företag i sin tur attrahera större investerare och därmed spänna bågen på sina expansionsplaner ytterligare.
Även NGM är en regelrätt börs, i dagsläget finns där 8 noterade bolag enligt SCB statistik.

Bilden nedan visar antalet noterade bolag som finns på svenska börsen och marknadsplatser. Siffran är senast uppdaterad i juni 2020 och kommer från SCB aktiestatistik.

Antalet bolag har vuxit bra senaste åren. Framförallt är det mindre och medelstora bolag som man hittar på First North och Spotlight som har ökat mest.

Bilden nedan visar det totala antalet noterade bolag på vänster axel och sedan börsutvecklingen (mätt som Stockholmsbörsen) på höger axel.

Åren 2014 till 2018 var intensiva IPO år där många nya bolag kom in på noterade börser och marknadsplatser. Sedan 2018 har det varit någorlunda stillastående. Det har faktiskt varit en del noteringar, men det har också varit en hel del utköp och i vissa fall konkurser. Det totala antalet noterade bolag har därmed stått ganska still senaste 2 åren, trots att börsen har varit ganska het.

Investera i börsnoteringar (IPO)

Många intresserar sig för IPO av den enkla anledningen att man vill försöka hitta en bra deal i samband med notering. Förhoppningen som investerare är att introduktionspriset är attraktivt nog och att marknaden tycker samma sak, då kan det ge en extra skjuts i samband med notering. Det är uppenbart ett spekulativt beteende, och för den som inte gillar detta så går det alltid att köpa i efterhand när bolagets aktier handlas på börsen.

Jag tog och kollade närmare på den “IPO-potentialen” som investerare är ute efter. Vi börjar med förra årets börsnoteringar, vilket du hittar i tabellen nedan.

Kolumnen längst ut till vänster visar lista som bolaget noteras på. Nästa kolumn är vilket företag, följt av första handelsdagen samt teckningskurs. Samtliga teckningskurser är i SEK och det är per aktie. (I vissa fall innehåller det både en aktie + teckningsoption, oavsett har jag tagit den teckningskursen som erbjudandet innehöll)

De 4 kolumnerna till höger visar avkastningen, då har jag mätt den ifrån teckningskursen till ÖppningStängning första dagenStängning 5 dagar senare (en vecka) samt Stängning 23 handelsdagar senare (en månad)

Det är totalt 35 regelrätta IPO:er i listan ovan. Då har jag tagit bort alla “börsnoteringar” som är avknoppning då det inte funnits möjlighet att teckna för privatpersoner där. Jag har även tagit bort enfastigheter och preferensaktier, då de mer påminner om ränteplaceringar än aktier. Jag har även plockat bort listbyten, alltså när ett företag exempelvis går från Spotlight till Small Cap.

Genomsnittlig avkastning

2019 Öppning Första dagen 5 handelsdagar 23 handelsdagar
Samtliga 11% 9% 10% 18%

Avkastningen är klart positiv för de bolag som gjorde IPO under förra året. Bara öppningen har inneburit ca 11% i avkastning i genomsnitt. Avkastningen har även hållt i sig över både en vecka samt en månad senare.

Nu minns vi ju alla att börsåret 2019 var ett starkt positivt sådant och jag har inte justerat avkastningen för börsindexets uppgång, utan jag har kort och gott mätt avkastning ifrån teckningskurs.
Frågan är därmed hur har det gått för noteringar under 2020 då?

Börsnoteringar under 2020, so far

Du har samma beräkningar och kolumner som den tidigare tabellen, plus att jag har lagt till hur aktien har rört sig fram tills idag.

Genomsnittlig avkastning

2020 Öppning Första dagen 5 handelsdagar 23 handelsdagar Tills idag
Samtliga 3% -4% 7% 5% 45%

Det är en viss skillnad för årets börsnoteringar i genomsnitt jämfört med förra året. En förklaring kan vara den svaga börsutvecklingen under våren. Ser på avkastningen fram tills idag så har det varit betydligt positivare.

Börsnoteringar som strategi

Nu går det dessvärre inte längre att köpa amerikanska ETF:er som svenska investerare på grund av Mifid regelverket. Men det finns faktiskt ett gäng ETF:er i USA som har som just strategi att köpa bara i samband med IPO. Den populäraste är Renaissance IPO ETF, som dessutom har tickern IPO.
De köper inte bara i samband med teckning, utan även första handelsdagarna. Fonder håller sedan i två års tid och säljer därefter allt.
Sedan början förra året har fonden stigit med över 100% och det finns en tydlig anledning – Zoom Video. Videomötesbolaget Zoom har ju totalt exploderat i popularitet under året då alla jobbar på distans. Zoom börsnoterades i början på förra året.

Om strategin att köpa börsnoteringar kommer fortsatt vara bra återstår att se. Jag tycker det ska bli spännande att se vilka nya företag som gör entré på börsen under hösten.

Originaltexten är skriven av investeringscoachen Alexander Gustafsson på Nordnet.