Kammarrätten i Stockholm har beslutat att Nordnets överklagande av en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor från Finansinspektionen inte var försenad, enligt information som publicerats på Kammarrättens officiella webbplats. 

Tidigare höll Finansinspektionen fast vid att Nordnets överklagande hade lämnats in för sent, en uppfattning som Förvaltningsrätten också höll med om vid Nordnets överklagande. Nu har dock Kammarrätten valt att stödja Nordnets ståndpunkt i frågan. Domstolen anser att de argument som Nordnet presenterade för att förklara varför de inte överklagade Finansinspektionens beslut i rätt tid är tillräckliga. Därför har ansökan beviljats och den tidsfrist som överskridits har återställts.

Sanktionsavgiften gavs på grund av brister relaterade till intradagsblankning. Nordnet kontrollerade inte tillräckligt om det fanns tillgängliga aktier innan man tillät kunder att blanka aktier, vilket innebar att risken för så kallad nakenblankning var hög för kunderna.