Uppdaterad intervju 201204 med anledning av den nya hemsida som Conax lanserat samt tydliggörandet av erbjudande att delta i pre-IPO.

På måndagen slog Conax upp portarna för en helt ny hemsida. Den är fortfarande på Engelska men med ett mycket tydligare budskap och framför allt tydligare direktiv för de som vill delta i den pre-IPO som genomförs för fullt just nu.

Den nya hemsidan nås på denna länk och investerarinformationen kommer du till om du följer denna länk. 

Finanstid rekommenderar för den som är intresserad av Conax Groups notering att skriva upp sig på nyhetsbrev och att hålla sig uppdaterad på Finanstid då en uppföljning kommer att följa inom kort.

Det har inkommit ett antal frågor från Finanstids läsare om bolag i Front Ventures portfölj. Vi på Finanstid gör allt vi kan för att tillfredsställa våra läsares vetgirighet så sagt och gjort bokades ett möte in med Sven Hattenhauer som är styrelseordförande i ett av portföljbolagen, Conax Group. Det blev en trevlig pratstund på Front Ventures kontor i centrala Stockholm om i synnerhet Conax Group men även vad det kommer att betyda för Front Ventures och andra bolag i koncernen som exempelvis Vopy.

Patenterad lösning för snabbare blockkedjor
Conax arbetar med målet att kunna få ner blocktiden till mindre än 330 millisekunder. Själva begreppet blocktid (eng. Block time) är en rätt avancerad teknisk definition men det man kan jämföra med är exempelvis den mest kända blockkedjan som har en blocktid på ca 15 sekunder. Conax lösning är alltså många gånger snabbare och snabbare än någon av de som bolaget benchmarkar sig emot.

Patentet har lämnats in och Conax är nu skyddat från intrång tills patentet godkänns. 

Mer information om patenten kan läsas här. 

Vill vara teknikleverantör
Hattenhauer säger att Conax inte avser att leverera något till någon slutkund eller konsument utan vill vara en leverantör till andra som har ett behov av att kunna skapa snabba blockkedjebaserade lösningar med hög säkerhet. Just säkerheten är något man trycker mycket på och ett av de två patent som nyligen registrerats handlar om just det. Enkelt uttryck kan man säga att metoden bygger på geopositionering, om man försöker genomföra en transaktion men exempelvis mobiltelefonen är för långt från platsen där transaktionen, t.ex en kortbetalning genomförs, så hindras betalningen.

En volymbusiness
Affärsmodellen bygger på att hitta de företag som har stora kundvolymer, det skulle t.ex kunna vara försäkringsbolag eller telefonoperatörer. Man debiterar främst transaktionsbaserat och det handlar om många som ska dela på kakan, därför är höga volymer viktigt för Conax. 

En sådan som sannolikt kommer att spela en avgörande roll för Conax är Vopy som ingår i samma koncern med samma huvudägare. Vopy är en “enabler” för neobanker världen över och söker själva just den kategorin av kunder som har stora kundvolymer och behov av egna betal- och banklösningar. Ett första test kommer att sjösättas tillsammans med Vopy redan i år om allt går som det ska avslöjar Hattenhauer.

Stöd för snabba lån
En av funktionerna i Conax mjukvara är att kunna lämna snabba lån på mindre belopp, upp till  500 Euro. Lånen ska kunna tas av slutkunderna när de står i butik med en betalapp från någon av Conax kunder. Conax Group har identifierat behovet av dylika instant mikrolån som stort globalt och för den som har kapitalet att låna ut så kan Conax alltså leverera en mjukvara för det.

Betydande ägande i Front Ventures portfölj
Front Venture är näst största ägare med drygt 21 procent av aktierna. Naturligtvis leder det till att Front Ventures har en del att säga till om. En av de saker som det har mynnat ut i är att i den pre-IPO som startar i oktober 2020, så har Front Ventures aktieägare företräde att teckna mer än en femtedel av de aktier som erbjuds. Det maximala antalet aktier som kommer att erbjudas i pre-IPOn är 10 miljoner aktier till teckningskursen 1,50 SEK per aktie. Införskaffat kapital vid full teckning är 15 MSEK till pre-money värderingen ca 116 MSEK.

 

Pre-IPO nu och IPO 2021
Hattenhauer berättar att kapitalet som tas in nu ska räcka för att ta bolaget fram till en marknadsnotering redan under nästa år. Man strävar efter att notera Bolaget på en lämplig MTF under nästa år, sannolikt kommer man att sikta på Nasdaq First North som förstaalternativ då det är ett önskemål från huvudägare. I samband med marknadsnoteringen kommer ytterligare en kapitalanskaffning att genomföras men då räknar bolagets ledning och ägare med att värderingen pre-money ska vara 349 MSEK.

Stora delar av portföljen på väg ut på börsen
Sven, som spenderar mycket tid med ledningen i Front Ventures berättar att som tidigare aviserats så är flera bolag i Front Ventures portfölj på väg att marknadsnotera sig och mycket kommer att hända under nästa år. Vopy är ett av dom som nyligen har flyttat till Sverige från Norge för att notera på någon av de svenska listorna, även det är planerat under 2021.

Sammanfattningsvis kan man säga att Front Ventures följer sin plan ganska väl och att flera av de investeringar som gjorts håller på att bära frukt. Alla väntar såklart på nästa QuickBit-case och tittar man på det som ligger i pipen under den närmaste tiden så känns det inte alls främmande att något eller några av de investeringar som gjorts kan bli likvärdiga eller till och med bättre än investeringen i QuickBit. 

Tiden får utvisa som vanligt men för ovanlighetens skull så handlar det inte om flera år för att få svaren utan en relativt kort tid.

Mattias Ahlberg och Finanstid tackar Sven Hattenhauer och Conax Group för en mycket informativ sittning och passar på att önska lycka till i framtiden.