Aptahem (publ) meddelar idag att samarbetet med att kartlägga detaljerna bakom Apta-1s effekter  tillsammans med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet med stöd av KK stiftelsens Prospektutlysning nu har genererat resultat som tydliggör en av Apta-1s viktiga mekanismer.

Det framgår av ett pressmeddelande. Aptahem ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

En vetenskapligt hållbar verkningsmekanism är i det närmaste nödvändigt för att erhålla ett slutligt godkännande av nationella myndigheter.

”Vi har identifierat en farmakologisk verkningsmekanism för Apta-1, ned på molekylär nivå, och som rimligen är av signifikans för tidigare resultat i sjukdomsmodeller in vivo”, säger Magnus Grenegård, professor i fysiologi vid Örebro universitet, och fortsätter: ”Att vetenskapligt identifiera mekanismer bakom terapeutiskt lovande substanser kan vara mer än grannlaga ur ett forskningsperspektiv. Det som nu tar vid är att låta pröva våra forskningsresultat för publikation i en betydande vetenskaplig tidskrift.”

Luiza Jedlina, vetenskaplig chef på Aptahem, kommenterar: “Vi är väldigt glada över de nya resultaten som gruppen i Örebro har presenterat för oss och vi har haft ett flertal diskussioner tillsammans för att försäkra oss om att vi fullt ut förstår innebörden av de här upptäckterna. Forskarna i Örebro har varit otroligt entusiastiska och professionella och vi är väldigt imponerade av det de har åstadkommit under vårt samarbete. De här resultaten är extremt viktiga för Aptahem ur ett regulatoriskt perspektiv och för att kunna gå vidare in i klinisk fas.”

Så snart fynden har publicerats i en vetenskaplig tidskrift kommer mer information att ges.