SpectraCures nya generation av behandlingssystem har godkänts av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för användning i kliniska studier för behandling av återfall av prostatacancer. Systemet kommer att ersätta det befintliga systemet i den pågående kliniska studien.

Det nya systemet är programmerat att vara funktionellt likvärdigt med det föregående när det används i den kliniska studien, vilket är ett regulatoriskt krav då det ska användas i samma studie. Tekniskt har det bättre prestanda än det föregående, vilket kan ge möjlighet till bättre precision och snabbare behandlingar i framtiden.

Det nya behandlingssystemet är mindre, har lägre tillverkningskostnad och är mer lättanvänt än det tidigare systemet. Tillverkning av flera enheter pågår i SpectraCures produktionslokaler i Lund.

”Det nya systemet är betydligt enklare att tillverka än det föregående och tack vare att det är mer lättanvänt kan sjukhusen i vår studie använda det själva utan direkt närvaro av personal från SpectraCure, efter viss träning. Det öppnar upp för att vi kan genomföra den kliniska studien på fler sjukhus än idag, vilket kan öka takten i studien,” kommenterar Johan Folkunger, SpectraCures VD.