Teknikjätten Apple är i samtal om att licensiera Googles AI-motor Gemini för att kunna driva nya funktioner som kommer till Iphones mjukvara senare i år. Detta enligt källor till Bloomberg News.

Aktiva diskussioner utan slutgiltigt avtal

Enligt uppgifter förs det aktiva diskussioner mellan bolagen, men inget avtal har ännu slutits gällande villkoren för ett AI-samarbete, eller hur det skulle genomföras. Inte bara med Google, Apple har även förhandlat med Open AI om ett möjligt samarbete, vilket visar på Apples breda intresse för att integrera avancerad AI-teknologi i sina produkter.

Generativ AI i Siri och appar

De generativa AI-funktionerna som diskuteras ska enligt planerna integreras i Siri och andra appar, med möjlighet att skapa bilder eller generera längre texter. Detta skulle kunna revolutionera användarupplevelsen genom att erbjuda mer avancerade och personanpassade tjänster direkt genom Iphone.

Partnerskapets djupare innebörd

Ett eventuellt partnerskap mellan Apple och Google kan ses som ett tecken på att Apple ännu inte har avancerat lika långt i sin egen AI-utveckling som sina konkurrenter. Detta enligt analyser från Bloomberg. En affär skulle även stärka banden mellan de två teknikjättarna, som redan har ett etablerat samarbete inom söktjänster. Google betalar, som det är känt, årligen Apple flera miljarder dollar för att deras sökmotor ska vara standardalternativet i Safari-webbläsaren på Iphone och andra Apple-enheter.

Framtida möjligheter och utmaningar

Om Apple och Google lyckas komma överens om ett AI-samarbete, skulle det kunna leda till betydande förändringar i hur vi använder våra smartphones. Det skulle inte bara innebära en förbättring av nuvarande funktioner utan även öppna dörren för helt nya användningsområden som vi idag bara kan föreställa oss. Dock återstår stora utmaningar, inte minst i frågor om integritet och hur användardata hanteras, vilket kommer att vara avgörande punkter i de fortsatta diskussionerna.