I en värld som alltmer präglas av digital transformation och hållbarhetskrav, tar Ardian, en av världens ledande investerare, ett avgörande steg genom förvärvet av Verne. Detta framsteg markerar inte bara en ny era för hållbara datacenterlösningar i Norden utan även Ardians fördjupade engagemang i regionens ekonomiska och ekologiska framtid.

En global kraft satsar på hållbar framtid

Ardian, med en imponerande portfölj som förvaltar tillgångar värda 164 miljarder USD, har nyligen avslutat ett betydande förvärv av Verne från Digital 9 Infrastructure. Verne, känd för sina innovativa och hållbara datacenterlösningar, har genom detta förvärv fått en stark partner i sin strävan efter expansion och tillväxt. Ardians investering på över 1,2 miljarder USD i Verne är ett tydligt tecken på förtroendet och ambitionerna för Vernes framtid och dess roll i digital infrastruktur.

Ardians expansionsfokus

Med redan etablerade kontor i Stockholm och en växande närvaro i Norden, har Ardian länge fokuserat på investeringar som främjar hållbara energi- och infrastrukturlösningar. Verne, med över 170 kunder i norra Europa, representerar en strategisk tillgång för Ardian i dess satsning på regionen. Genom förvärvet planerar Ardian att accelerera Vernes expansionsresa i Norden och utöka dess tillväxt på nya regionala marknader.

En vision för hållbar digital infrastruktur

Ardian och Verne delar en gemensam vision om att främja utvecklingen av digital infrastruktur på ett sätt som är både kostnadseffektivt och miljövänligt. Med ett ökat fokus på förnybar energi och innovativa lösningar för datacenter, är målet att minska den digitala sektorns klimatpåverkan samtidigt som man möter den växande efterfrågan på datakapacitet.

Ett strategiskt partnerskap för framtiden

Simo Santavirta, Senior Managing Director på Ardian, uttrycker stor entusiasm över partnerskapet med Verne. Han betonar Ardians ambitioner för Norden och förklarar hur de planerar att använda sin djupgående kunskap inom digital infrastruktur för att stötta Vernes tillväxtresa. Genom att fokusera på förnybar energi och effektiv användning av befintliga anläggningar, ser Ardian och Verne stor potential i att bidra till en mer hållbar och uppkopplad framtid.

En ljus framtid för Norden

Med Ardians stöd ser Verne fram emot att fortsätta sin mission att leverera högkvalitativa och hållbara datacenterlösningar till en växande kundbas i Norden. Dominic Ward, VD för Verne, uttrycker sin glädje över att bli en del av Ardian och ser fram emot de möjligheter som detta partnerskap medför. Ardians befintliga investeringar inom förnybar energi i Norden, som nu uppgår till 3 miljarder USD, tillsammans med deras erfarenhet och resurser, lägger grunden för en framgångsrik expansion och en ljus framtid för digital infrastruktur i regionen.

Med en solid plan för tillväxt och en stark tro på hållbarhet, står Ardian och Verne tillsammans redo att möta framtidens utmaningar och möjligheter i den digitala eran.