Veckans TA – v13 2022-03-28

Den här veckan tittar vi närmare på den tekniska biten för Axfood, ABB och Smart Eye. De två först nämnda aktierna har presterat bra på lite längre sikt samtidigt som Smart Eye har befunnit sig i en nedåtgående trend. Hoppas ni gillar analyserna och upplever det lärorikt på ett eller annat sätt!

AXFOOD (AXFO)
YTD: 15,05 %
Time Frame: Daily

Axfood, Daily

Axfood har gått starkt under senaste halvåret och sedan mitten av hösten 2021 så har aktiekursen avancerat cirka 50 procent. Jag ser huvudsakligen tre faktorer som drivit upp aktiekursen; först och främst så accepterades uppköpsbudet som lades på ICA Gruppen, det innebar att Axfoods största konkurrent avnoterades vilket gjorde att aktörer som vill ha exponering mot livsmedelbranschen tvingades allokera om det i Axfood. Den andra faktorn är den skenande inflationen, Axfood är ett bolag som historiskt sett klarat sig bra under hög inflation, mycket tack vare deras “pricing power”. Det kommer alltid vara en hög efterfrågan på konsumentvaror såsom föda- och diverse nödvaror. Den tredje och sista anledningen hänger ihop med den innan till en viss grad. Ryssland-Ukraina krisen har skakat om börsen och detta resulterar i att fler flyr till de defensivare aktörerna såsom Axfood.

Rent tekniskt är aktien något överköpt för tillfället, i alla fall enligt min syn. Jag tycker det ser ut som ett temporärt toppenbygge uppe kring nivån som sträcker sig från 300 till 305 SEK, i daily kan vi se att en dubbeltopp i form av två längre svansar samtidigt som det har printats en större negativ divergens i RSI som indikerar på att uppgången börjar tappa kraft. Jag ser en begränsad uppsida kortsiktigt då uppgången kan karaktäriseras som parabolisk. Rimligtvis ska aktiekursen ner och testa av den horisontella stödnivån som återfinns vid 264 SEK vilket även är zonen mellan Fib 0,5 och 0,618. Om denna nedgång skulle bli ett faktum skulle även gapet mellan 278 – 274 SEK att täppas till vilket skulle eliminera den eventuella obalansen. Sammanfattningsvis ser det stretchat ut, aktiekursen befinner långt ifrån samtliga glidande medelvärden och jag tror som sagt det vore sunt för den långsiktiga trenden att Axfood skulle få andas ut lite. Det ska nämnas att den långsiktiga trenden är väldigt positiv.

ABB (ABB)
YTD: -7,38 %
Time Frame: Daily

ABB, Daily

ABB har i princip visat på styrka och har befunnit sig i en stadig uppåtgående trend sedan våren 2020. Högre toppar har ständigt följts av högre bottnar, nu är det så klart viktigt att det handelsmönstret håller i sig för att sentimentet skall vara fortsatt positivt. ABB har varit nere och testat av trendgolvet med kirurgisk precision, vid den nivån studsade aktiekursen återigen upp över den stigande primärtrenden vilket jag tolkar som ett klart styrketecken. Den kortsiktiga impulsen upp har vid tillfället stött på patrull kring 335 SEK och det är viktigt att kursen så småningom samlar kraft för att ta sikte mot tidigare all time high nivå vid 355 SEK. 

Vid nuvarande nivåer kan vi se att samtliga glidande medelvärden har samlats, just nu befinner sig aktiekursen endast över primärtrenden efter att ha brutit och stängt under MA 20, 50 och 100 under fredagens handel. När alla glidande medelvärden befinner sig kring samma prisnivå så kan det leda till kraftiga rörelser, både på upp- och nedsida. Om aktien tappar kraft här kommer MA 200 rimligtvis testas av och därefter det stigande trendgolvet. Än så länge ligger den positiva trenden intakt men om den skulle brytas så kan man börja misstänka att den senaste toppen vid 335 SEK blev en ny lägre topp som sedan skall följas upp av en lägre botten vilket skulle innebära att ABB skulle leta sig ner mot 280 SEK initialt för att testa tidigare bottennivå. 

RSI (9) har letat sig ner under 50-nivån samtidigt som MACD ger indikationer på att ett negativt medelvärdeskors skall printas strax ovanför nollnivån. Jag tycker indikatorerna ser något svaga ut men det kan snabbt ändras om exempelvis ABB studsar på primärtrenden som endast ligger cirka 1,5 procent under aktiekursen. 

Smart Eye (SEYE)
YTD: -36,52 %
Time Frame: Daily

Smart Eye, Daily

Aktien har slaktats sedan all time high noteringen som printades i fjol. Smart Eye är ner närmare 60 procent från toppen och har befunnit sig i en ihållande nedåtgående trend i lite mer än tre kvartal. Jag ser dock några intressant tekniska faktorer som skulle kunna ändra bilden så småningom. Vi kan först identifiera det fallande trendgolvet som senast agerade stöd och då med stark positiv handelsvolym. Sedan har vi ett fallande trendtak som har utmanats flitigt, dock utan någon framgång än så länge. Vid varje tillfälle som aktiekursen letat sig mot taket så har säljarna visat relativa styrka.

Det senaste handelsmönstret har bildat en fallande kil som inom den tekniska världen är en positiv prisformation och med rätt förutsättningar bör trendtaket så småningom tas ut vilket skulle kunna ändra sentimentet till det positivare. Under den senaste tiden kan vi se att det finns ett underliggande momentum som stärkts utan att det har återspeglats i aktiekursen. I både RSI och MACD kan vi se att det har skapats positiva divergenser som helt enkelt indikerar på att trycket i nedgången sakta men säkert börjar avta. Om det är så att en impuls skulle ske på uppsidan så är det inte säkert att det är början på en positiv fas, dock skulle det vara intressant att bevaka om en högre topp hade kunnat formas (över 170 SEK).

Jag måste dock belysa att Smart Eye hittills inte visat på någon styrka och den negativa trenden ligger fortsatt intakt. Samtliga glidande medelvärden befinner sig ovanför aktiekursen och om handelsmönstret skall repeteras så skall en lägre botten etableras. Min poäng är dock att om det fallande trendtaket tas ut så kan sagan utspela sig på ett helt annat sätt.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.