Bolag: QuickBit
Kortnamn: QBIT
Lista: NGM Nordic
Antal aktier:67 716 250 St
Aktiekurs vid analys:  11,85 SEK
Marknadsvärde:  797,02 MSEK
Skribent: Rolof Hermfelt

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Kort om QuickBit?
QuickBit är ett ungt svensk fintechbolag som erbjuder enkla, billiga, snabba och säkra betalningar online genom att hjälpa E-handlare att ta betalt i kryptovaluta som kunderna sedan använder för betalning vid köp av tjänster och varor. QuickBit verkar på en global marknad.

Senare i höst kommer QuickBit bredda sin verksamhet genom att lansera ett betalkort och en app som riktar sig direkt till konsumenten. 

Varför använda sig av QuickBits tjänst?
En del kanske förknippar QuickBit med en kryptobörs som erbjuder köp och sälj av kryptovalutor. QuickBit är ingen kryptobörs utan erbjuder en betalningsmetod för näthandlarens kunder att betala i krypto. QuickBits kunder är dom som handlar hos en e-handlare och e-handlarna återfinns idag inom gaming, casino och sportbetting men är tänkt att utvecklas till alla typer av e-handel. 

E-handlare som säljer tjänster drabbas i högre utsträckning av bedrägerier och återköp än den som säljer en produkt. Kortutgivarna ser ofta högre risker med transaktioner inom tjänstesektorn. Därför drabbas e-handlare med högre inlösenavgifter som slår mot e-handlarens lönsamhet samt långa utbetalningar. Mer information hur en ”chargeback” fungerar hittar ni här på bamboras hemsida: https://www.bambora.com/sv/se/artiklar/sa-fungerar-en-chargeback/  

Detta är samma Bambora som QuickBit ingick ett strategiskt avtal med i april 2020. 

QuickBits löser e-handlarnas problematik med höga avgifter och långa utbetalningar genom att inlösenavgifter försvinner när e-handlaren får betalt i kryptovaluta dessutom avslutas transaktionen direkt vilket innebär att e-handlaren får betalningen omgående. 

E-handlaren saknar ofta kunder som kan betala med kryptovaluta. Det är här QuickBit kommer in i bilden. E-handlaren ger kunderna ett incitament i form av rabatter eller bonusar för att betala med krypto. En Kund som vill betala i krypto länkas till QuickBit. Kunden köper krypto av QuickBits lager och leverera krypton till kundens digitala plånbok. Därefter kan kunden använda kryptovaluta för att köpa en tjänst eller produkt av en e-handlaren. 

Hur tjänar QuickBit pengar?
QuickBit får intäkter genom en transaktionsavgift för varje transaktion som genomförs men även skillnaden mellan inköpspris av krypto och vilket pris QuickBit säljer krypton för till kunden. 

Hur säkerställer QuickBit att dom inte blir utsatta för bedrägerier och återköp?Kryptovalutor använder sig av en teknik som heter blockchain. Tekniken ger säkrare transaktioner, färre mellanhänder och det är svårare att manipulera datan. Dessutom har man ett egenutvecklat system som ska motverka bedrägerier.  

I slutet av 2019 ingick QuickBit strategiskt samarbete med det amerikanska bolaget Onfido och det svenska bolaget Scrive. Båda företagen förhindrar på ett effektivt sätt ID-bedrägerier och säkerställer god kundkännedom. Bolagen bidrar även till en positiv användarupplevelse för QuickBits kunder.  

Hur har QuickBit påverkats av Covid-19?
I Q4 drabbades sport hårt av Covid-19. Runt om i världen valde man att stänga ner all sport för att minska smittspridningen. Detta resulterade att man förlorade all inkomst från sportbetting. I mina beräkningar uppgick omsättningstappet i Q4 till ca 600 miljoner kr. Trots tappet lyckades QuickBit omsätta 871 miljoner kr med ett rörelseresultat på 15 miljoner kr i Q4. I Q1 har vi kunnat se att sporten har återupptagits och vi bör kunna förvänta oss åter inkomster inom segmentet sportbetting.  

QuickBit har byggt grunden // QuickBit är rustade för framtiden.
Under andra halvan av 2019 och första halvan av 2020 har QuickBit byggt en stabil grund för framtiden. Den nuvarande verksamheten står sig starkt. För perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 omsatte QuickBit 4,6 miljarder kr och rörelseresultatet uppgick till 95,2 miljoner kr. 

QuickBit har byggt en stark organisation med kontor i Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan samt anställt sju personer enbart under det senaste kvartalet och är i ständig utveckling för att möta behoven. Ledningen jobbar hårt för att skapa en miljö där dom anställda kan trivas och utveckla QuickBit i rätt riktning. 

Företaget har tecknat nytt inlösenavtal med inlösande partner och slutit strategiska avtal med Onfido, Scrive. Tecknat ett avtal med betalföretaget Bambora. Företagets lösningar har integrerats på Bamboras betalplattform paymentIQ som stödjer flera betalmetoder som Kreditkort, digitala plånböcker samt direktbetalningar som inte binder kapital. 

Den 30 Mars 2020 förvärvades Bitrate Invest och man har en option att förvärva Digital Currency Services senast den 31 december 2020. Med Bitrate Invest får QuickBit kontroll över hela transaktionsflödet. Förvärvet ger QuickBit en bas för framgångsrika produktlanseringar. Härnäst kommer QuickBit lansera en app och ett betalkort som möjliggör att man kan rikta sig direkt till konsumenter. 

Programmerare hos snabbt expanderande QuickBit

Heta samtalsämnen på forumen om QuickBit
Det har diskuterats flitigt i olika medier om kassaflödet, ägarbilden och bristen på tydlig kommunikation till marknaden. Just kassaflödet har varit ett hett diskussionsämne och det tror jag beror på att QuickBit har hållit sina avtal och inlösenpartners hemliga. 

Många sparare är oroliga för att posten “övriga fordringar” i rapporten inte ska betalas ut till bolaget, det vill säga mängden likvida medel som behövs deponeras som säkerhet till den så kallade ”rullande reserven”. Dessa likvida medel ligger placerad på ett klientmedelskonto hos QuickBits olika inlösenpartners. Ett klientmedelskonto är väldigt säkert och ”fristående” från inlösenpartners kassaflöde. Ta som ett exempel, om en inlösenpartner går i konkurs berörs inte klientmedelskontot av konkursen. Att tro att de här deponerade medlen på något sätt inte skulle betalas ut till bolaget är en absurd tanke, inlösare är hårt kontrollerade och reglerade finansiella institut och QuickBit utgör en mikroskopisk andel av allt det kapital som är ansamlat på klientmedelskonton.

Jag har själv varit i kontakt med bolaget och upplever att bolaget har tagit ett stort steg till att bli mer transparenta och upplever att QuickBit är starkt medvetna om kassaflödet, sina övriga fordringar och kommunikationen till marknaden måste bli tydligare. Jag är övertygad att bolaget tar detta på största allvar och kommer att arbeta ner övriga fordringar samt stärka kassan. 

Ny storägare
QuickBit har fått in en ny storägare som heter Bullet Capital AG. Genom fonden Aurentum I förvärvade Bullet Capital samtliga aktier och teckningsrätter av FTCS Intressenter till en kurs på 14 SEK respektive 6 SEK. Den totala summan uppgick till 98 656 320 SEK. Man aviserade även att man skulle förvärva samtliga aktier i Abelco Investment Group AB genom två trancher. Endast första tranchen på 321 429 aktier till en kurs på 14 SEK fullföljdes. Anledningen till detta var den stora differensen mellan köpeskilling och aktiekurs. 

Istället aviserade Bullet Capital att man skulle handla över marknaden. 

Abelco Investment Group meddelade marknaden att man återgår till tidigare ägarstrategi. Strax därpå bytte man  långivare och samtidigt förlängdes lånet om 15 MSEK till 28 Februari 2021. 

Även en annan storägare Front Ventures tog ett lån om 10 miljoner kr med en löptid på 12 månader. Som säkerhet pantsatte man 2 200 000 aktier i QuickBit och är förhindrad att sälja dessa aktier under lånetiden. Dessutom har Front Ventures VD Johan Lund lånat ut 4 MSEK till Front Ventures genom att pantsätta 800 000 QuickBit aktier. 

Nytt Segment
Utöver den nuvarande verksamheten som riktar sig mot E-handlarna har QuickBit även valt att satsa på produkter som riktar sig direkt till konsumenten. Produkterna QuickBit ska lansera är en app och ett betalkort. Lanseringen beräknas ske i höst och kommer till en början finnas tillgängligt i Europa. Genom appen kommer konsumenten kunna köpa, sälja, förvara, genomföra växlingstransaktioner mellan traditionella valutor och kryptovalutor samt överföra pengar över hela världen. Allt detta till låga kostnader för konsumenten. 

Med QuickBit card kan konsumenten betala med kryptovaluta i fysiska butiker samt online. Användaren ska även kunna koppla kortet till olika valutor som konsumenten kan betala med, t.ex. vid internationella resor. 

Varför ska man investera i QuickBit?
QuickBit är ett intressant fintechbolag som verkar inom en tillväxtmarknad. En stabil affärsidé med stabila inkomster. Det är nu jag tror bolaget växlar upp och går in i en ny fas. I Q4 kunde vi se bruttomarginalen öka från 2.3 i Q3 till 3,8 i Q4. Om detta är ett led av det nya inlösenavtalet med en av sina inlösande partners återstår att se. Med tanke på att sportevenemangen är igång igen, avtal med Bambora är på plats, förbättringar gjorda för att öka konveteringsgraden samt bättre inlösenavtal med inlösande partner finns det goda möjligheter att slå bruttovinsten på 40.3 miljoner kr från Q1 2019. Bolaget har brutet räkenskapsår och kvartalen följer därför inte kalenderåret.

Till hösten kommer QuickBit att lansera en mobilapp och ett betalkort som har samma potential som nuvarande verksamhet men mot konsumentmarknaden. Med Betalkort och appen skapar QuickBit ett ekosystem för transaktioner. Det vill säga att en transaktion föder en ny transaktion. Med samma potential som nuvarande verksamhet har detta segment möjlighet till ett rörelseresultat på ca 100 MSEK om året.   

Den 31 augusti, 2020 började Bullet Capital genom fonden Aurentum I att handla QuickBitaktier över marknaden. Fonden har aviserat att man kommer handla aktier i QuickBit för 55 MSEK. Hittills har man handlat för ca 8.2 miljoner kr. Köpen kommer framförallt ge stabilitet till kursen. Aktierna som fonden Aurentum I köper anser jag ska ses som en extra krydda till kursen, för korrekt uppvärdering krävs det att bolaget fortsätter att leverera. 

Nuvarande verksamhet binder stora summor kapital i form av deposition som säkerhet till rullande reserven. Utgången av förra kvartalet låg övriga fordringar på 119 MSEK och i Q4 på 110 MSEK. Trenden är bruten och jag tror vi framöver kommer se övriga fordringar minska men inte i form av lägre omsättning utan genom förbättrade avtal med inlösare. Att ha uppbundet kapital är i sig inget dåligt eller resultatpåverkande men det vore bra att se ett stärkt kassaflöde. Något som även bör nämnas är att Quickbit kommer få ett kapitaltillskott på 66,7 miljoner kr slutet av december/början av Januari om samtliga teckningsoptioner serie 1 tecknas. QuickBit har även uttryckt sig om att andel transaktioner som inte binder kapital till rullande reserven kommer att öka genom de nya tjänster som lanseras redan 2020. Detta kommer bidra till att QuickBits kassaflöde blir starkare. När marknaden inser detta kommer även kursen att uppvärderas därefter. 

Bolaget har redan haft ett par riktigt starka veckor innan denna analys men har ett all-time-high som är betydligt högre på 17,40 SEK per aktie. Med de resultat bolaget visar kvartal efter kvartal är värderingen fundamentalt låg och borde fundamentalt vara uppe på de nivåerna igen, i synnerhet med hänsyn till att vi kan räkna med att Aurentum I kommer att stödköpa en bra tid framöver och hålla uppe kursen.

Lyckas QuickBit med vad dom har sagt tror jag aktieägarna kan förvänta sig en god avkastning framöver och att nuvarande aktiekurs kommer att vara ett minne blott.  

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se