Investmentbolaget Abelco har legat i träda länge med en aktiekurs stampande på runt 5 öre. Efter att Abelco köpt koncernen Fatfish Global Ventures med egna nytryckta aktier för 12 öre styck och en uppmärksammad affär om att sälja hela innehavet i QuickBit till en kraftig överkurs så har uppmärksamheten och intresset runt bolaget falnat betänkligt.

Men de senaste veckorna har bolaget varit väldigt aktiva i sin portföljrapportering och på toppen av det så har såväl VD som en styrelseledamot rapporterat förvärv av aktier i bolaget (i slutet av förra veckan). Det har bidragit till att aktiekursen har stabiliserat sig på betydligt högre nivåer och handlas på måndagsförmiddagen på 8,4 öre.