Bolag: Investor AB
Kortnamn: INVE B
Lista: Stockholm NASDAQ OMX, Large Cap
Antal aktier: 767 175 030 St
Aktiekurs vid analys:  530 SEK
Marknadsvärde:  406 202,2 MSEK
Skribent: Littlejohns tankar om Aktier, börs & Företagande

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Kort bakgrund
Redan år 1856 grundade André O Wallenberg Stockholms Enskilda Bank. Genom sin bankverksamhet blev S E B med åren ägare till flera av Sveriges stora industriföretag. Då Svenska regeringen/myndig-heter förbjöd svenska banker att vara ägare i rena Industriföretag så grundade familjen Wallenberg Investor år 1916. Sedan dess har Investor varit en stor ägare i svenskt näringsliv. Affärsidén är att vara huvudägare i sina företag och hjälpa dem att utvecklas över tiden. Investor tillför ledningsresurser och tillsätter styrelser. Dessutom ställer Investors (och Wallenberg) sitt stora kontaktnät över hela värden till förfogande för sina bolag.

Investor står idag på två ben

  1. Majoritetsägande i 14 noterade börsbolag i Sverige, Finland och USA.
  2. Helägande i ett antal onoterade företag i dotterbolaget Patricia Industries.

Investors mål
Investor fokuserar på att skapa en långsiktigt attraktiv totalavkastning. Avkastningskravet utgörs av långsiktig riskfri ränta plus marknadens riskpremie, det vill säga 8-9 procent årligen. Några viktiga mål är att öka Investors substansvärde, bedriva verksamheten effektivt och generera en stadigt stigande utdelning till aktieägarna. Ett annat mål är att Investors företag skall vara ett av de bästa på sin marknad.

Börsportföljen
I skrivande stund finns 14 aktier i börsportföljen och den är värd cirka 395,1 miljarder kronor. Innehaven är i storleksordning: Atlascopco, ABB, Astrazeneca, SEB, EQT, Ericsson, Epiroc, Nasdaq, SOBI, SAAB, Electrolux, Wärtsilä samt Electrolux Pro. Många av dessa företag har Investor ägt länge.

Dotterbolagen inom Patricia Industries
Här samlar Investor ägandet i främst Svenska, men även amerikanska bolag, som inte är noterade på någon börs och där Investor äger majoriteten  Idag finns här Mölnlycke, BraunAbility, Permobil, Laborie, PIAB, Sarnova, Vectura fastigheter och Grand Group. Dessutom äger man cirka 40 procent av telekom företaget 3. År 2019 tjänade dessa företagen cirka 5,7 miljarder kronor.

Huvudägare
Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse 20 procent av kapitalet och 43 procent av rösterna

Beräkning av Substansvärde
Först vill jag säga att idag är det svårt att värdera Investor med bara substansvärdesmetoden. Skälet är att de onoterade dotterbolagen idag gör allt större vinster och får en allt större betydelse för Investor som koncern. I skrivande stund (torsdag eftermiddag) är Investors börsportfölj värd exakt 395,1 miljarder kronor. Men frågan är då hur mycket dotterbolagen är värda. Om vi här räknar med att de tillsammans kommer göra en vinst på cirka 5,9 miljarder kronor under 2020 samt marknaden är beredd att betala ett p/e 12 för dem. Då är de tillsammans värda 5,900*12 = 70,80 miljarder kronor. Dessutom har Patricia fastigheter för cirka 7 miljarder kronor. Tillsammans blir det 77,8 miljarder och det  motsvarar cirka 100,95 kronor per Investor-aktie.

Idag blir substansvärdet då = Börsportföljen (395,1 miljarder) + Patricia Industries (77,8 miljarder) = 472,5 miljarder kronor eller 615,95 kronor per aktie. Börskursen är 530 kr idag.

Investors största innehav:

  1. AtlasCopco 74,9 miljarder kronor (16 procent av substansvärdet)
  2. ABB 59,1 miljarder kronor 13 %
  3. Mölnlycke – värderat på förra årets vinst med P/E 12 53,5 miljarder kronor 12 %
  4. AstraZeneca 50,1 miljarder kronor  11 %
  5. SEB 39 miljarder kronor 9 %
  6. EQT 36 miljarder kronor 8 %
  7. Ericsson 27 miljarder 6 %

Min rekommendation och slutsats
Jag anser att Investor idag jämfört med Lundbergs, Latour och Creades är klart köpvärd. Det verkar på mig som marknaden ännu inte upptäckt hur mycket värde som det skapats i Patrica Industries de sista åren. Om jag skulle anta att Patricia skulle vara ett eget börsbolag och att det kommer tjäna cirka 6-7 miljarder kronor under 2020 och att börsen skulle betala ett p/e 15 för detta. Ja då, skulle Patrica idag motsvara ett eget börsvärde på 90-105 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 115 till 135 kronor per Investoraktie .

Min slutsats är att den som köper aktier i Investor idag endast betalar för börsportföljen och får Patricia Industries lite granna på köpet. Skulle Investor värderas som Latour, Lundbergs och Creades så borde kursen står 620-640 kronor per aktie. Är man beredd att betala p/e 25 för Patricia så skulle Investor kunna försvara en kurs på dryga 700 kronor.

En extra krydda är också att det börjar lukta split om Investor. Det kan mycket väl bli en split 5:1 eller 4:1 under våren 2021. Däremot tror jag inte på att Investor kommer dela ut Patricia Industries till aktieägarna. Investor vill själv behålla kassaflödet.

Vilka hot ser vi då?
Det är att marknaden i stort kraschar i höst. Det kommer så klart även påverka Investor. Men vi skulle då hellre äga Investor än de enstaka bolagen. Ett annat hot är att något av bolagen i Patricia Industries får lönsamhetsproblem.

Investor är en aktie som i mina ögon kanske inte sett så spännande ut på väldigt lång tid. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se