Schneider Electric har fått i uppdrag att installera styrsystem för värme, kyla, ventilation, energiuppföljning och larmövervakning av elanläggning och medicinska gaser, när sjukhusen i Eskilstuna och Nyköping uppgraderas. Installationen är en del i Region Sörmlands satsning på att modernisera och bygga till länets sjukhus för att möta framtidens vårdbehov. Hela projektet beräknas vara klart 2025.

Region Sörmland bygger för framtidens vård och NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen. Den omfattande moderniseringen av sjukhusen i länet ska säkra framtida behov av trygg och säker vård i flexibla lokaler och samtidigt skapa en god arbetsmiljö.

När om- och tillbyggnad på länets sjukhus i Eskilstuna och Nyköping står klart, kommer Schneider Electric att ha installerat system med möjlighet till individuell rumsstyrning av värme, kyla och ventilation i över tusen rum. Dessutom installeras mätare för energiuppföljning samt larmövervakning av elanläggning och medicinska gaser. All fastighetsautomation från sjukhusen i både Eskilstuna och Nyköping kopplas upp till det övergripande styrsystemet EcoStruxure™ Building Operation.

Samarbetat i 40 år med regionen
Region Sörmland och Schneider Electric har samarbetat för att optimera drift och energianvändning på sjukhuset i Nyköping och senare också i Eskilstuna, i 40 år. Systemen har uppdaterats löpande och alla nya system som nu installeras integreras med det befintliga systemet.

– Region Sörmland har samarbetat med Schneider Electric i snart fyra decennier. Schneider Electrics kunskap och vilja att lösa våra tekniska frågor kring styr- och övervakning i våra byggnader gör samarbetet friktionsfritt och säkert, säger Johnny Niskanen, projektchef på Region Sörmland.

Entreprenörssamarbete ger helhetslösning
Om- och tillbyggnad av Framtidens Sjukhus projektleds av NCC och genomförs som ett partneringprojekt, vilket innebär att ett antal nyckelaktörer samarbetar som en samlad organisation.

– Tack vare ett väldigt nära och lösningsorienterat samarbete med både NCC och våra sidoentreprenörer under systemhandlingsfasen, har vi kunnat erbjuda den bästa tekniska och ekonomiska lösningen för bygg och drift av sjukhusen i Eskilstuna och Nyköping. Jag ser verkligen fram emot att nu gå in i genomförandefasen tillsammans med vår lokala projektorganisation, säger Göran Pousette, Manager Advance Solution Support på Schneider Electric.

– Framtidens Sjukhus är ett oerhört omfattande projekt som har flutit på bra under hela den här planerings- och projekteringsperioden. Nyckeln till framgång har varit det goda samarbetet, där vi har jobbat tillsammans som en organisation mot vårt gemensamma mål, säger Johan Karlsson, produktionschef på NCC.