Bolag: Eurocine Vaccines AB
Kortnamn: EUCI
Lista: Spotlight
Antal aktier: 789 541 214 St
Aktiekurs vid analys: 0,094 SEK
Marknadsvärde: 74,22 MSEK
Skribent: Joakim Åberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Eurocine Vaccines – Adjuvans bevisad

Varför investera i Eurocine?
Bolaget har idag en stark kassa efter vårens övertecknade emission samt optionsinlösen som tecknades till 72%. Båda tillsammans tillförde bolaget 39 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Bolagets produkt, Endocine, har visat sin styrka gång på gång i prekliniska studier (två för klamydiavaccin och en för vaccin mot zikavirus). Marknadspotentialen för ett klamydiavaccin är 2,5 – 5 miljarder USD och hela 5 miljarder USD för zikavaccin. Börsvärdet är idag relativt lågt vilket är ett resultat av nyhetstorka, coronahysteri och USAs presidentval, något som förhoppningsvis ändras under hösten.

Vad gör Eurocine?
Så som namnet vittnar om arbetar Eurocine med att framställa vaccin, närmare bestämt förstärka befintliga vaccin med deras adjuvans Endocine. Under 2018 tecknades tre nya vaccinkandidater. Två av dessa beslutade man att gå vidare med under 2019. En av kandidaterna är ett vaccin mot klamydia, något som idag inte finns på marknaden och “har blockbuster potential”. Den andra kandidaten är ett vaccin mot zikavirus, en sexuellt överförbar sjukdom. Dessa vacciner är alltså redan utvecklade, Eurocine arbetar som sagt med att förfina vaccinkandidater med deras adjuvans Endocine vilken ökar immunresponsen och alltså gör vaccinet mer potent.

Under 2019 förfinade man Endocine, byggde upp ekonomin och inledde den första pre-kliniska fasen med klamydiavaccinet. Sent 2019 meddelade bolaget att man tidigt 2020 ville säkerställa ekonomin för utvecklingen av de två vaccinkandidaterna. Den 7:e januari kom resultatet av den första pre-kliniska studien av klamydiavaccinet vilket var positivt och kursen fick ett lyft på 250-300 % direkt. Dagen efter meddelade bolaget om en emission som alltså förvarnats sent 2019, och kursen sjönk. Trots att Emissionen var under Coronakrisen blev den övertecknad till hela 162% och tillförde bolaget 14,8 milj före emissionskostnader. 

Kort efter detta inleddes den andra pre-kliniska fasen med klamydiavaccinet. I den första fasen fastställdes att både antikroppar och T-celler i immunförsvaret inducerades av vaccinet vilket skall vara ett krav för att just vaccin mot klamydia skall fungera. I den andra fasen skulle korrekt dos av vaccinet fastställas och resultat var planerat att redovisas Q2 2020, vilket också skedde med positivt utslag.

Kandidater

Huvudkandidat 1 – Klamydiavaccin

Genomgått två prekliniska studier med positivt resultat.

Huvudkandidat 2 – Zikavaccin

Genomgått sin första prekliniska utvärdering i samarbete med en amerikansk organisation med positivt resultat. Resultaten i slutrapporten visar att det adjuvanterade vaccinet gav hela 6 till 10 gånger högre nivåer av antikroppar (än samma vaccin utan Endocine).

Samarbete med Spixia Biotechnology
2020-05-28 meddelade bolaget att de ingått en mer omfattande avsiktsförklaring med Spixia om ett forsknings- och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia. Ett fullständigt forsknings- och samarbetsavtal skrivs under och meddelas till marknaden 2020-08-20:

” Det är mycket glädjande att vi nu nått ett fullständigt samarbetsavtal med Spixia Biotechnology för utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin. Samarbetsavtalet är en viktig milstolpe och vi kan nu accelerera arbetet med klamydiavaccinkandidaten för att påvisa dess stora potential. Vi avser att löpande kommunicera utveckling och tidsplan för aktieägare och marknaden inför vaccinkandidatens första kliniska prövning”, säger Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines.

Vaccinprojekt på Örebro Universitet
2020-07-01 gick bolaget ut med att de deltar i ett vaccinporojekt med forskare vid Örebro Universitet som beviljats finansiering om drygt 14 miljoner kronor för att bl.a. studera TBE, Flavivirus och HIV samt tester för olika adjuvans (bl.a. Endocine).

Triggers 2020
Enligt bolagets CEO Hans Arwidsson som presenterade bolaget under småbolagsdagen i Stockholm så kommer bolaget ha följande i sitt nyhetsflöde 2020:

Kontinuerligt flöde av nya potentiella vaccinkandidater.

Fortsatta pre-kliniska studier.

Mer detaljerad plan fram till klinisk studie av klamydiavaccin med start Q1 2021.

  • Regulatoriska prekliniska studier.
  • Etablering av GMP-produktion.
  • Ansökan till läkemedelsmyndigheten.
  • Produktion av studieprodukt.

Fortsatt uppdatering av Eurocines pipeline.

Möjligt att vi även får veta vilken amerikansk organisation som bolaget samarbetar med vad gäller vaccinet på zikavirus.

Finansiering
Vid första kvartalsrapporten 2020 redovisar man minskade förluster:

“Liksom i de senaste delårsrapporterna redovisar vi även nu en kraftigt reducerad kostnadsnivå jämfört med samma period förra räkenskapsåret. Det gäller både periodens och kvartalets kostnader, vilket är en följd av omläggningen av verksamheten. Det visar också den flexibilitet som vår utvecklingsstrategi leder till. Utvecklingsstrategin gör också att vi på ett flexibelt sätt kan växla upp aktivitetsnivån när det krävs inför kommande målsättningar”, kommenterar vd Hans Arwidsson i rapporten.

2020-05-12 meddelar bolaget att man fått bidrag om 300 000 kr från Vinnova för att utveckla sin huvudkandidat mot klamydia.

Vid emissionen i början av året fick bolaget in 14,8 miljoner kronor innan emissionskostnader. Vid inlösen av teckningsoptioner nyligen fick bolaget in 24,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Detta ger en kraftig kassa för bolaget som endast är värderat till 75 MSEK i skrivande stund.

Bolaget minskar återigen rörelseförlusten i fjärde kvartalet till -2,5 MSEK (-3,4) och redovisar likvida medel om 31,9 MSEK vid rapportperiodens utgång 2020-08-28.

Referenser

Presentation på småbolagsdagen

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se