IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet har resulterat i en betydande förlust för företaget. Enligt Humana har bolaget förlorat intäkter på nära en halv miljard kronor. Minskningen av antalet assistanskunder uppgår till cirka 12 procent av det totala antalet kunder inom affärsområdet Personlig Assistans, vilket motsvarar cirka 480 miljoner kronor i minskade årliga intäkter.

Det är en mycket tråkig utveckling för Humana och alla de människor som är beroende av företagets assistanstjänster. Förutom att detta beslut påverkar företagets ekonomi, kan det också påverka kvaliteten på assistansen som erbjuds till kunderna.

Humana har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, som har beviljat inhibition under tiden den rättsliga processen pågår. Det är positivt att Humana får fortsätta bedriva verksamhet under tiden, men förlusten av intäkter är fortfarande en mycket allvarlig fråga.

Det är också viktigt att IVO:s beslut inte har någon negativ inverkan på kvaliteten på assistansen som erbjuds av andra assistansbolag. Vi får inte glömma att assistans är en viktig tjänst för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående.

Vi hoppas att den rättsliga processen löser sig på ett rättvist sätt och att Humana kan fortsätta att erbjuda högkvalitativ assistans till sina kunder. Det är också viktigt att regeringen ser till att det finns tillräckligt med resurser för att säkerställa kvaliteten på assistans som erbjuds av alla assistansbolag i Sverige.