Idag klockan 14:15 höjde den europeiska centralbanken (ECB) styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Inför räntebeskedet pekade prognoserna mot en 50 punkters höjning, men osäkerheten i centralbankens agerande har varit hög givet en utvecklande bankkris i USA där tre nischbanker hittills kollapsat. Händelseförloppet har skakat om den finansiella marknaden, främst räntemarknaden men även aktiemarknaden som sett en ökad volatilitet.

Inflationen ser ut att förbli alltför hög under alltför lång tid. Följaktligen beslutade ECB-rådet idag att höja de tre styrräntorna med 50 punkter i linje med sin beslutsamhet att säkerställa att inflationen i rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet, heter det i pressmeddelandet.

Enligt pressmeddelandet så fortsätter centralbanken att minska balansräkningen.

”APP-portföljen minskar i en måttlig och förutsägbar takt då Eurosystemet inte längre återinvesterar alla värdepapper som förfaller. Minskningen kommer i genomsnitt att uppgå till 15 miljarder euro per månad fram till och med slutet av juni 2023 och takten därefter fastställs efter hand.”

Strax inför räntebeslutet handlades OMXS30 avvaktande, några minuter efter beskedet handlades storbolagsindexet ner 0,50 procent till 2086 och det bredare indexet OMXSPI handlades ner 0,76 procent till 795.