IVO beslutade den 31 januari 2023 att återkalla tillståndet för Humana Assistans AB att bedriva verksamhet med assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. Humana Assistans har överklagat beslutet och kommer att verka för att få det inhiberat innan den 10 februari 2023. Humana Assistans anser att IVO:s beslut är felaktigt och saknar rättsligt stöd.

Beslutet bygger huvudsakligen på tre delar: återkravsärenden från Försäkringskassan, ansvar för utländsk arbetskraft och efterlevnad av tidigare beslut från IVO. IVO har grundat beslutet på 27 återkravsärenden från Försäkringskassan, men de flesta av de beslut som återkraven grundar sig på har inte vunnit laga kraft. Humana Assistans har också rättsligt prövat återkrav uppgående till 40 miljoner kronor och fastställts skyldig att återbetala 1 miljon kronor.

IVO har också kritiserat Humana Assistans ansvar för tre av de 11 000 anställda. Dessa tre personer hade tillstånd att arbeta hos andra arbetsgivare men saknade tillstånd att arbeta hos Humana Assistans. Så fort Humana Assistans fick kännedom om detta agerade de.

Humana Assistans menar att granskningsprocessen har varit långdragen och bristfällig och att beslutet är anmärkningsvärt, särskilt eftersom återkravsärendena endast hänför sig till en liten del av verksamheten. VD och koncernchef Johanna Rastad tror att både IVO och Humana har något att vinna på en juridisk överprövning av myndighetens beslut.