Transfer Group AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 30 augusti 2021.

”Transfer Group är en säkerhetskoncern som erbjuder tjänster och produkter för morgondagens säkerhetsutmaningar. Bolagen inom koncernen kompletterar varandra och tillsammans driver de Transfer Groups målsättning att bli en ledande aktör inom säkerhet.” säger Mats Holmberg, VD för Transfer Group

Noteringsbeslutet är villkorat av att Transfer Group uppfyller det formella noteringskravet att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är glada att få välkomna Transfer Group till Nordic Growth Market. Transfer Group har lång erfarenhet och erbjuder en komplett helhetslösning för säkerhetsbranschen. Vi ser fram emot att följa bolaget i sin fortsatta tillväxtresa inom denna växande sektor.” säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Finanstid har tidigare skrivit ett längre reportage om Transfer Group och deras resa. Reportaget finns att läsa här!