I en tid av osäkerhet och ekonomisk svängning har gråmarknaden för onoterade aktier visat sig vara en oas av stabilitet och tillväxt. Monitor Capital Markets, en ledande aktör inom handel med onoterade aktier, rapporterar att företagets gråhandel nådde nya höjder under det gångna året, vilket signalerar en växande intresse och förtroende från investerare.

En återblick på 2023: Ökad volym och transaktioner

Trots en sviktande konjunktur och ett osäkert marknadsläge lyckades Monitor Capital Markets öka sin omsättningsvolym med över tio procent, från 472 miljoner under 2022 till 525 miljoner under 2023. Antalet genomförda transaktioner steg nästan med 25 procent, vilket illustrerar en betydande aktivitetsökning på marknaden för onoterade aktier.

Med cirka 1 000 onoterade företag i sin transaktionsbank och regelbundna transaktioner i ett 80-tal bolag, står Monitor Capital Markets som den främsta aktiemäklaren för onoterade bolag i Sverige. Denna framgång beror inte enbart på företagets storlek utan även på dess förmåga att anpassa sig till marknadens dynamik och investerares förändrade behov.

Nya ägare och kunder i en nedgångsmarknad

“Förra året gick värderingarna i onoterade bolag ner i genomsnitt 40 procent och i vissa fall med 85 procent, vilket skapade förutsättningar för nya ägare att komma in på bra nivåer,” förklarar Fredrik Roos, vd och grundare av Monitor Capital Markets. Denna nedgång har paradoxalt nog öppnat nya dörrar för investerare som tidigare inte haft erfarenhet av onoterade aktier, men som nu ser en möjlighet att diversifiera sina portföljer under gynnsamma förhållanden.

Framstående bolag och en stark start på 2024

Under 2023 lockade onoterade bolag som Klarna, Marshall, Einride och Doktor.se stor uppmärksamhet, tillsammans med framgångsrika råvarubolag som Kaunis Iron. Denna trend har fortsatt in i 2024, där Monitor Capital Markets rapporterar om den starkaste januarimånaden sedan företagets start år 2018.

Denna positiva utveckling tyder på att andrahandsmarknaden för onoterade aktier fortsätter att spela en viktig roll för att tillhandahålla likviditet på marknaden. “Att gråhandeln går starkt kan vara en indikation på att bolag fortsatt kommer att avvakta med notering under året,” säger Fredrik Roos, vilket understryker gråmarknadens betydelse som ett alternativt finansiellt ekosystem i tider av osäkerhet.

Framtidsutsikter: Gråhandelns roll i ekonomin

Med tanke på den senaste tidens utveckling framstår gråmarknaden för onoterade aktier mer relevant än någonsin. Dess förmåga att locka till sig nya investerare, även i tuffa tider, och dess viktiga funktion för att tillhandahålla likviditet, pekar på en ljus framtid. Samtidigt som den traditionella börsen fortsätter att vara en central del av finansmarknaden, visar gråhandelns framgång att det finns ett växande behov av flexibla och tillgängliga alternativ för investering och finansiering.

I takt med att fler investerare upptäcker möjligheterna med onoterade aktier, kan vi förvänta oss att se en fortsatt expansion och utveckling av gråmarknaden. Den här trenden understryker inte bara investerares sökande efter mångfald i sina portföljer utan också en bredare anpassning till en alltmer dynamisk och osäker global ekonomi.