Trots en stark rapport för Q2 förra veckan reagerade marknaden med måtta och aktien tappade mark, därefter införlivades det tidigare förvärvet av Happyr helt enligt plan och gjorde marknaden mer positiv. I en analys från analyshuset Analyst Group ger man sin syn på bolagets framtid, med ett “base case” på 3,80 SEK per aktie.
Gigger ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie” som kan följas här.
Här är en sammanfattning av analysen som kan läsas i sin helhet här. 

Sammanfattning
Förvärvsmaskinen Gigger Group (alt. ”Bolaget”) springer fortsatt snabbt framåt och med en kraftig tillväxt under Q2-21 om nära 150 % och det nyliga tillträdet av Happyr är bågen spänd inför hösten. Senaste rapporten gav oss klara besked om vart Gigger Group är på väg, där Bolaget överträffade våra estimat såväl som branschkollegornas prestation, och för helåret 2021 estimerar vi en nettoomsättning om ca 111 MSEK, drivet både organiskt och via förvärv. Vi upprepar vår fortsatt positiva syn på Gigger Group där vi fortsatt ser ett motiverat värde per aktie om 3,8 kr i ett Base scenario.

Finns mer att hämta från dagens nivåer
Under Q2-21 uppgick omsättningen till ca 21 MSEK (8), motsvarande en total ökning om ca 150 % Y-Y. I relation till marknaden i övrigt, där branschkollegor överlag uppvisade tillväxttal omkring 50 %, är Gigger Groups prestation minst sagt stark. LTM uppgår nu omsättningen till 55 MSEK, vilket motsvarar en rullande P/S-multipel om 5,6x. En en illustrativ jämförelse kan göras med t.ex. internationella Freelancer som under Q2-21 uppvisade en tillväxt om -5 %, med en rörelsemarginal om -4,1 %, och nu värderas till P/S 6,8x. (LTM). I jämförelse anser vi att Gigger Group nuvarande värdering inte återspeglar prestationen, varför vi ser en fortsatt god uppsida i aktien.

Kostnader i linje med estimat
Andra kvartalets EBITDA-resultat om -1,9 MSEK (-0,3), motsvarande en minskning om 0,6 MSEK, beror framförallt på kostnader av engångskaraktär. Dessa har uppstått till följd av t.ex. förvärvet av Collabs och Happyr, avslut med True Heading Patent AB, utvecklings-kostnader hänförliga till G2-plattformen m.m. Att det kostar att växa är inget nytt och om det är rätt typ av kostnader, eller då mer korrekt uttryckt; rätt typ av investeringar, som görs, brukar den kortsiktiga effekten överträffas av det mer långsiktiga utfallet. I våra estimat hade vi räknat med att kostnadsbasen skulle öka under Q2, varför vi inte drar några större växlar från ett enskilt kvartal utan snarare ser det som nödvändigt för att den långsiktiga prestationen ska kunna möjliggöras.

Förvärvet av Happyr ger direkta synergier
Gigger Group har nyligen tillträtt AI- och jobbmatchningsbolaget Happyr som med en SaaS-lösning ser till att rätt person matchas med rätt arbetsgivare. Med en databas överstigande 300 000 användare, där den årliga tillväxten uppgår till 25 %, möjliggörs omedelbara intäktssynergier då denna databas enkelt kan konvertera in i koncernens plattform.

Vi upprepar vårt värderingsintervall
Gigger Group utvecklas i snabb takt och med en stark kvartalsrapport i ryggen, samt ett flertal positiva nyheter kommunicerade under de senaste veckorna, följer Bolaget våra estimat. Med hänsyn till detta väljer vi att behålla vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion.