Riskkapitalbolaget Sequoia försökte avsätta sin tidigare partner från ordförandeposten i Klarnas styrelse. Kuppförsöket misslyckades, och nu är det istället Sequoia som får lämna sin stol i styrelsen. I en oväntad vändning i det svenska fintech-landskapet har ett försök av det amerikanska riskkapitalbolaget Sequoia Capital att avsätta Michael Moritz från ordförandeposten i Klarnas styrelse misslyckats. Detta innebär ett betydande bakslag för Sequoia, som nu istället ser sin egen representant, Matthew Miller, lämna styrelserummet.

Klarnas största ägare tar till drastiska åtgärder

Sequoia Capital, Klarnas största ägare, har uttryckt en önskan om att göra omfattande förändringar i Klarnas styrelse. Enligt rapporter från Financial Times den 17 februari hade Sequoia siktet inställt på att avsätta styrelseordförande Michael Moritz inför en planerad börsnotering av Klarna. Ambitionen sträckte sig även till att byta ut företagets vd, enligt källor nära tidningen.

Michael Moritz, som fram till förra året tjänstgjorde som partner hos Sequoia, ombads dock att stanna kvar som ordförande, trots att Matthew Miller tog över hans tidigare roll i styrelsen.

Ett misslyckat kuppförsök

I ett dramatiskt försök att omstrukturera ledarskapet inom Klarna, föreslog Matthew Miller, på uppdrag av Sequoia, en extra bolagsstämma för att avsätta Moritz från ordförandeposten. Detta försök visade sig dock inte bära frukt.

“Vid en mer fullständig bedömning har vi dragit tillbaka vår begäran. Vi stöder Michael fullt ut som ordförande för Klarna, och som vi redan har sagt är vi glada över att fortsätta att stödja Sebastian Siemiatkowski och Klarna på deras väg mot börsintroduktion och vidare”, meddelade Sequoia i ett uttalande till Financial Times.

Framtiden för Klarna och Sequoia

Det misslyckade kuppförsöket markerar ett signifikant ögonblick för båda bolagen. Med Matthew Millers avgång från Klarnas styrelse väcks frågor om Sequoias framtida roll och inflytande över Klarna, särskilt i ljuset av företagets planerade börsnotering.

Detta händelseförlopp understryker de komplexa dynamikerna och maktkamperna som kan uppstå i styrelserummen hos stora teknologiföretag, särskilt i en tid då många strävar efter börsnoteringar och ytterligare expansion. Det återstår att se hur detta kommer att påverka Klarnas väg framåt och dess relationer med sina investerare.