Hälsoteknikbolaget Brighter har sedan 2 november befunnit sig i företagsrekonstruktion med syfte att ge bolaget tid att förhandla fram en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa- och organisatoriska förändringar för lönsam tillväxt. Tidigare under förmiddagen handelsstoppades handeln i  brighters aktie samt teckningsoptioner på Nasdaq First North. Vid tidpunkten för handelsstoppet var aktien ned 56 procent till 0,0169 kronor för dagen. Vid skrivande stund har handelsstoppet inte upphört.

Tingsrätten bedömer sammantaget att Brighter, mot bakgrund av vad som har kommit fram i samband med borgenärssammanträdet, inte har visat att det finns grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen. Vidare bedömer tingsrätten att en kommande rekonstruktionsplan inte har förutsättningar att antas och fastställas. Syftet med företagsrekonstruktionen kan därmed inte antas bli uppnått, varför rekonstruktionen ska upphöra.

Brighters styrelse kommer nu att utvärdera situationen och ytterligare information kommer att publiceras när utvärderingen är klar.