Efter en samordnad insats av europeiska konsumentmyndigheter har datingappen Tinder gått med på att ge sina användare mer information om hur de personanpassar priset på sina premiumtjänster. Detta beslut följer efter en granskning som avslöjade att priset på Tinders tjänster kunde variera stort mellan olika användare. Det framgår av ett pressmeddelande från Konsumentverket.

En granskning som ledde till förändring

Initiativet tog sin början efter att Sveriges Konsumenter, en konsumenträttsorganisation, uppmärksammade att priset för Tinders premiumtjänster inte var detsamma för alla användare. Vidare undersökningar av Konsumentverket och den nederländska konsumentskyddsmyndigheten bekräftade att Tinder praktiserade en prissättningsmodell baserad på individuella användardata. Denna modell inkluderade bland annat rabatter för användare som tidigare inte visat intresse för att uppgradera till premiumtjänster. Det framkom också att företaget hade använt sig av åldersbaserade prissättningar fram till april 2022.

Lagstridig praxis

Att inte informera om att prissättningen baseras på automatiska beslut och individuella faktorer strider mot gällande lagstiftning. Lagen kräver att företag tydligt måste ange om priset är anpassat efter person och att alla prisuppgifter ska vara klara och tydliga.

Tinders löften för ökad transparens

Som ett resultat av den EU-koordinerade insatsen har Tinder lovat att göra följande åtgärder:

  • Avstå från att använda åldersbaserad prissättning, om det inte kommuniceras tydligt.
  • Tydligt informera att rabatter på premiumtjänster är anpassade efter individ baserat på automatiska beslut.
  • Förklara orsaken till varför en användare erbjuds en personlig rabatt, såsom ett tidigare avståndstagande från att teckna en premiumtjänst till fullpris.

Framtiden för Tinder och personanpassad prissättning

CPC-nätverket (Consumer Protection Cooperation) kommer att övervaka Tinders åtaganden och se till att företaget uppfyller sina löften om ökad transparens kring sina prissättningsstrategier. Detta steg mot större öppenhet kan ses som en viktig milstolpe i skyddet av konsumenträttigheter inom den digitala ekonomin.

Tinders åtagande att ge klarare information om sin prissättningsstrategi är inte bara en seger för konsumenträttigheter utan även ett viktigt steg mot en mer transparent och rättvis digital marknadsplats.