Satsningen ska påskynda forskning, innovation och produktion av banbrytande AI-system

I en tid då artificiell intelligens (AI) allt mer blir en integrerad del av både vardagen och affärsvärlden, meddelar teknologiföretaget Cognizant lanseringen av sitt nya Advanced Artificial Intelligence (AI) Lab. Beläget i hjärtat av San Francisco, är denna satsning ett tydligt tecken på företagets engagemang för innovation inom området AI. Med ett imponerande underlag av 75 utfärdade och pågående patent, är målet att inte bara föra fram nya AI-lösningar utan också att stärka Cognizants position som en ledande aktör inom generativ AI-teknologi.

Detta ambitiösa projekt är en del av en större strategi där Cognizant avser att investera inte mindre än 1 miljard dollar i generativ AI under de kommande tre åren. Lanseringen av Advanced AI Lab kommer vid en kritisk tidpunkt. Ny forskning visar att en majoritet av företagsledare (66 procent) känner sig osäkra eller missnöjda med deras företags framsteg inom AI och generativ AI, med planer på att kraftigt öka investeringarna under 2024. Enligt en studie genomförd av Cognizant i samarbete med Oxford Economics, kan AI potentiellt bidra med upp till en biljon dollar till den amerikanska ekonomin fram till år 2032.

“Cognizant gör nu en offensiv satsning genom strategiska partnerskap, utbildningsprogram och plattformsinvesteringar för att möta den snabba utvecklingen och mainstream-användningen av AI”, förklarar Cognizants VD Ravi Kumar S. “Genom etableringen av Advanced AI Lab investerar vi i framkanten av AI-forskning”.

En inkubator för innovation och samarbete

Advanced AI Lab kommer att vara en samlingspunkt för forskare och utvecklare som använder sig av Cognizants Neuro™ AI-plattform för att utveckla och integrera Large Language Models (LLM) i AI-system. Dessa system är utformade för att optimera affärsresultat, från strategiska beslut på styrelsenivå till daglig operativ verksamhet och individuell medarbetarproduktivitet.

Dr. Manish Saggar, Assistant Professor och Director of Brain Dynamics Lab vid Stanford University School of Medicine, betonar vikten av samarbetet med Cognizants labb: “Det är en viktig partner för oss inom forskarvärlden. Vi har redan samarbetat kring projekt för att simulera hjärnans dynamik hos friska och sjuka populationer”.

Labbspecifika fokusområden inkluderar:

  • Forskning, design, utvärdering och utveckling av innovativa AI-lösningar för produktivitet och beslutsfattande inom en mängd olika branscher.
  • Samarbeten med en bred uppsättning intressenter, inklusive forskningsinstitutioner, kunder, startups och forskningsprojekt.
  • Etablering av ett kunskapscentrum för publicerad AI-forskning.
  • Tvärsektoriellt samarbete för att utbilda Cognizants medarbetare i nya AI-lösningar som blir tillgängliga via Neuro™ AI-plattformen.
  • Främjande av ett kultur av kontinuerligt lärande, innovation och kunskapsdelning.

Ledningen för detta banbrytande initiativ står AI-entreprenören och uppfinnaren Babak Hodjat för, med forskningsaktiviteterna under ledning av professor och neuroevolutionspionjären, Risto Miikkulainen.

Genom Advanced AI Lab bekräftar Cognizant sin ambition att vara i framkant av AI-forskning och utveckling, och därigenom bidra till den globala utvecklingen av artificiell intelligens.