“Konsumentverket dödar innovation som räddar liv”

Konsumentverket har idag meddelat ett beslut som har väckt stark kritik och oro inom cykelsäkerhetsbranschen. De har beslutat om ett permanent säljstopp och en återkallelse av Hövding 3, en innovativ airbagskydd för cyklister, i Sverige. Detta beslut har mött stark kritik från Hövding, tillverkaren av produkten.

Hövdings reaktion på beslutet

Bolaget har uttryckt stark kritik mot Konsumentverkets beslut, vilket de ser som ett hot mot företaget och hela produktkategorin. Trots omfattande dokumentation och bekräftelse från RISE (tidigare Statens Provningsanstalt) att Hövding uppfyller alla säkerhetskrav, har Konsumentverket valt att stoppa försäljningen. Hövding påpekar att deras produkt har en hög säkerhetsstandard och att detta beslut kan leda till ökad risk för cyklister.

Konsekvenser av beslutet

Enligt företaget skulle många cyklister välja att inte använda något huvudskydd alls om Hövding inte fanns tillgängligt. Detta skulle i sin tur öka antalet skadade och dödsfall i trafiken. Företaget understryker vikten av deras produkt för cyklisters säkerhet och planerar att omedelbart överklaga beslutet.

Konsumentverkets brister i utredningen

Hövding ifrågasätter Konsumentverkets expertis jämfört med det statliga forskningsinstitutet och ledande experter inom området. De påpekar att Konsumentverket inte har presenterat någon utredning eller fakta som motsäger Hövdings egna tester, RISE:s oberoende utvärdering eller forskningsstudier. Dessutom har Konsumentverket avvisat möten med Hövding under en längre tid.

Hövdings kamp för innovation och säkerhet

Hövding ser beslutet som ett myndighetsövergrepp och hävdar att deras produkt representerar framtiden inom cykelsäkerhet genom användning av modern teknik som artificiell intelligens (AI). De betonar att deras airbagskydd har visat sig överträffa traditionella hjälmar i skyddsförmåga och att de har räddat många liv. Bolaget vittnar om ett starkt stöd från kunder och planerar att fortsätta kämpa för cyklisters säkerhet.

Överklagas omgående till Förvaltningsrätten

Med över ett decennium på marknaden och ett omfattande statistiskt underlag som visar på innovationens effektivitet, står företaget fast vid sitt åtagande att förbättra cykelsäkerheten. De kommer omgående att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och fortsätta sin strävan efter att erbjuda innovativa lösningar för cyklisters skydd.