SBB:s VD Leiv Synnes har förvärvat 100 000 aktier i bolaget till ett sammanlagt värde av 402 000 kronor. Enligt insynsrapporteringen från Finansinspektionen genomförde Leiv Synnes köpet av 50 000 B-aktier och 50 000 D-aktier under torsdagen. Priserna per aktie var 3:960 respektive 4:074 kronor. 

Leiv Synnes intåg som VD för SBB i början av juni innebar en ny fas för bolaget. Sedan dess har hans engagemang och vision för företaget blivit allt tydligare. Hans senaste aktieköp stärker inte bara hans personliga intresse för SBB:s utveckling, utan kan även bidra till att öka förtroendet från övriga aktieägare och investerare.

Enligt uppgifter från ägardatatjänsten Holdings hade Leiv Synnes en aktieposition om 220 000 aktier per den 2 juni. Med det senaste tillskottet av 100 000 aktier har hans totala innehav nu stigit till 320 000 aktier.

Investeringar från högt uppsatta befattningshavare som VD:n är ofta tolkade som en indikation på att ledningen har tilltro till bolagets strategi och framgångspotential. Det kan även sända signaler till marknaden om att företaget befinner sig på rätt kurs och är redo att leverera värde till sina aktieägare.