I juni tog Wibax ett stort kliv mot hållbarhet genom att avslöja sin miljardinvestering inom vattenkemi och den planerade anläggningen i Skelleftehamn. Denna anläggning syftar inte bara till att säkra Sveriges vattenrening utan också att skapa flera arbetstillfällen. Wibax stannar dock inte där, utan går nu vidare med nästa steg i sin hållbarhetsresa genom att starta det nya bolaget Wibax Energy AB.

Det nya bolaget kommer att spela en avgörande roll i Wibax koncernens ambitioner att elektrifiera sin fordonsflotta till 100 procent fram till 2030. Jonas Wiklund, vd för Wibax koncernen, förklarar att detta är en nödvändig komponent för att uppnå deras högt ställda mål för hållbarhet. Bolaget kommer att fokusera på produktion och försörjning av hållbar el från en egen energikälla. För att göra detta kommer de att bygga sin egen laddinfrastruktur och skapa en kapacitet som motsvarar deras elektrifierade lastbilars behov. Överskottsenergin kommer även att säljas för att ytterligare främja elektrifieringen av transportsektorn.

En nyckelperson i denna satsning är den som kommer att axla rollen som VD för det nya bolaget. Wibax letar efter någon med insikt i elbranschen eller energisektorn, någon som är entreprenöriell och engagerad i att driva affärer samtidigt som de strävar efter att utveckla bolaget framåt. Rollen som VD för Wibax Energy erbjuder möjligheten att bygga upp något nytt från grunden och vara en del av den hållbara omställningen.

Jonas Wiklund är entusiastisk över den nya satsningen och ser fram emot att kunna utnyttja företagets industrifastigheter för att producera egen el. Han betonar att det handlar om att göra denna satsning ekonomiskt hållbar samtidigt som de kan hjälpa fler att anamma hållbara alternativ. Han delar även företagets framåtblickande strategi som inkluderar kraftig tillväxt i omsättning, vinst och antal anställda fram till 2030.

”Wibax Energy blir ett bolag som har potential att omsätta flertalet hundra miljoner och att få vara med på den resan är jättespännande,” säger Jonas Wiklund.

Wibax ser framtiden med hopp och tillförsikt. Med starka mål och en tydlig inriktning mot hållbarhet är de redo att fortsätta sin framgångsrika utveckling och vara en drivande kraft i den hållbara omställningen.

Det är tydligt att Wibax inte bara investerar i en hållbar framtid utan också strävar efter att vara en förebild och ledande aktör inom sitt område. Med den nya satsningen på Wibax Energy tar de ännu ett steg mot att förändra landskapet för hållbar energiproduktion och transport. Med stark ledning och en engagerad personal har de alla förutsättningar att nå sina ambitiösa mål och fortsätta vara en viktig aktör inom hållbarhet och innovation.