Oron växer bland bostadsrättsägare

I den senaste upplagan av Sveriges Bostadsrättsrapport, som tagits fram av Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC i samarbete med Ipsos, framkommer det att ekonomisk oro har ökat bland landets bostadsrättsföreningar (BRF:er). En betydande faktor till denna oro är de räntehöjningar, avgiftshöjningar, och oförutsedda kostnader som drabbat flertalet av de svenska bostadsrättsföreningarna under det gångna året.

En allt mer orolig skara av bostadsrättsägare

Undersökningen som ligger till grund för rapporten har i år nästan fördubblat antalet respondenter jämfört med tidigare år, med totalt 2003 svenska bostadsrättsägare som deltagit. Resultaten visar att 27 procent av bostadsrättsägarna nu känner oro för sin förenings ekonomi, en markant ökning med 11 procentenheter från 2022.

Emil Lundström, VD på SBC, betonar vikten av att öka förståelsen för bostadsrättsägarnas situation och hur detta kan stödja styrelsemedlemmar i deras arbete. Genom att fördubbla antalet respondenter hoppas SBC kunna bidra med viktiga insikter om de utmaningar som nu ligger framför bostadsrättsägarna.

Avgiftshöjningar och räntehöjningar skapar oro

En överväldigande majoritet, 79 procent, uppger att deras förening har höjt avgiften under det senaste året, vilket kom som en överraskning för många. Av dessa var det 18 procent som inte hade räknat med någon höjning alls, medan 21 procent hade förväntat sig en höjning men inte i den omfattning som blev fallet. Oro för räntehöjningar (60 procent) och avgiftshöjningar (54 procent) dominerar när det gäller ekonomiska bekymmer. Dessutom har andelen som anser sin avgift vara för hög ökat från 26 procent till 36 procent.

Ett tufft klimat för bostadsrättsägare

Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling vid SBC, understryker att de senaste två åren har varit särskilt utmanande för bostadsrättsägarna. Stigande räntor och hög inflation har drivit upp avgifterna, ofta mer än vad många hade förutsett. Kombinerat med fallande bostadspriser ökar naturligtvis oron. Pålsson rekommenderar bostadsrättsägare att hålla sig informerade om föreningens ekonomi och att delta i årsstämmor för att få en bättre förståelse för de ekonomiska besluten.

Sammanfattning

Sveriges Bostadsrättsrapport 2024 ger en tydlig bild av den ökande ekonomiska oron bland landets bostadsrättsägare. Med en kombination av ränte- och avgiftshöjningar, samt osäkerheten kring oförutsedda kostnader, står bostadsrättsföreningar inför utmaningar som kräver ökad medvetenhet och engagemang från både styrelsemedlemmar och bostadsrättsägare. Genom att delta aktivt i sin förenings ekonomiska beslut kan medlemmarna bidra till en stabilare ekonomisk framtid för alla inblandade.

Hela rapporten kan laddas ned här SBC_Sveriges Bostadsrättsrapport 2024