“Pilotskolan” är en filosofi som appliceras i näringslivet. Den grundar sig i tanken att företagsledare, precis som piloter, bör ha en personlig insats i den maskin de styr. I en artikel hos Nordnet från deras sparekonom Frida Bratt, utforskas hur denna princip påverkar företagsstyrning, ägarstrukturer och marknadens funktionssätt.

Personligt ägande en förtroendefråga

Tanken om att ledning och styrelse bör ha ett stort eget ägande i bolaget de leder är central i pilotskolan. Argumentet är enkelt: när de som styr ett företag också är betydande ägare, är de mer benägna att arbeta hårt och ta kloka beslut, eftersom deras personliga förmögenhet är direkt kopplad till företagets framgång. Detta skapar en starkare tillit bland investerare, som kan känna sig säkrare på att ledningen har bolagets bästa för ögonen.

Exempel på starka “Piloter”

Historiskt sett har flera framstående företagsledare som den nu framlidne Melker Schörling och Fredrik Lundberg visat hur ett stort personligt ägande kan driva företag framåt. På Stockholmsbörsen ser vi detta fenomen hos bolag som Traton och Volvo Cars, där en betydande del av kapitalet hålls av insynspersoner.

Maktkoncentrationens dubbeleggade svärd

Samtidigt medför en hög koncentration av ägande i händerna på ett fåtal personer utmaningar. En stark maktkoncentration kan leda till svårigheter med att ersätta ledande personer som får en alltför dominerande ställning. Exempelvis har vi sett bolag där en stark VD verkar utan tydlig kontroll från styrelsen, vilket kan leda till beslut som inte alltid gynnar bolaget på lång sikt.

Låg free float skapar risk för volatilitet

En direkt följd av maktkoncentration är ofta en låg andel av aktier som handlas fritt på börsen, så kallad “free float”. Detta kan öka aktiens volatilitet och göra det svårt för indexfonder och ETF:er att effektivt följa med i marknadsutvecklingen. Volvo Cars och Traton är exempel på företag där en låg free float har lett till ökad uppmärksamhet kring ägarstrukturen i samband med börsnoteringar.

Här är aktierna på Stockholmsbörsen där insynspersoner aggregerat har störst andel av kapitalet

Balansgång mellan ägande och marknadsdynamik

För investeraren blir ledningens och styrelsens ägande en viktig faktor att väga in. Ett starkt personligt ägande kan vara en kvalitetsstämpel, men alltför stor maktkoncentration kan innebära risker. Det ideala scenario vore en balans där företagsledare visar sitt engagemang genom betydande ägande, samtidigt som en hälsosam andel av aktierna är fritt omsatta, vilket säkerställer en dynamisk och hälsosam marknad.

Slutsatsen är att medan pilotskolans principer erbjuder en stark grund för företagsledning och ägandestrukturer, är det viktigt att beakta och hantera de risker som kommer med stor maktkoncentration. En väl avvägd balans mellan personligt ägande och en öppen, tillgänglig aktiemarknad är nyckeln till ett sunt näringsliv och förtroende bland investerare.