Ekonomiska påfrestningar har resulterat i att flera bostadsrättsföreningar har behövt öka månadsavgifterna, medan många hushåll har tvingats omvärdera sina utgifter. Men vad ingår egentligen i dessa avgifter, och hur kan man vara säker på att de är rätt satta? SBC klargöra vilka faktorer som påverkar prissättningen av månadsavgiften. 

SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum, hanterar dagligen frågor relaterade till bostadsrättsföreningar. Under det senaste året har allt fler frågor uppstått kring månadsavgifter, eftersom flera föreningar redan har höjt eller planerar att höja avgifterna. Månadsavgiften speglar en mängd olika kostnader som är avgörande för föreningens välbefinnande, såsom underhåll, drift och andra gemensamma utgifter. Dessa kostnader kan förändras över tid och därför beslutar styrelsen årligen om avgiftens storlek och eventuell höjning eller sänkning.

Avgiften bör grundas på självkostnadsprincipen, vilket innebär att den årliga avgiften baseras på föreningens driftskostnader, kapitalkostnader och sparande för framtida underhåll. För att undvika oväntade kostnader är det viktigt att föreningen har sparande som täcker slitage och renoveringar. För att styrka behovet av sparande bör föreningen ha en underhållsplan som sträcker sig över 50 år och är fackmässigt utförd. En korrekt satt avgift resulterar i ett överskott i kassan under år då större underhåll inte genomförs. Det överskottet kan användas för att minska föreningens skulder. Kortsiktigt minskar det räntekostnaderna och på lång sikt skapar det utrymme för att finansiera kommande underhållsbehov och sänka månadsavgiften.

– Även om många bostadsrättsägare kämpar med ekonomiska utmaningar, är det viktigt att styrelser vågar sätta en realistisk budget för underhållskostnader. Underskattas dessa kostnader kan det medföra ekonomiska påfrestningar i takt med ökningar av räntor och andra utgifter. Vi rekommenderar alltid att berätta om underhållsplanen i förvaltningsberättelsen och hålla den uppdaterad, så föreningens medlemmar får en bra bild över ekonomin, säger Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Innehållet i en månadsavgift varierar mellan olika föreningar. Kostnader såsom uppvärmning och bredband kan vara inkluderade i månadsavgiften eller betalas separat av varje hushåll.

Fyra faktorer som påverkar din månadsavgift:

  1. Föreningens kostnader: Avgiften baseras på föreningens årliga budget för driftskostnader, inklusive fastighetsskötsel, el, uppvärmning, sophämtning, försäkringar och lån. Dessa kostnader varierar mellan olika föreningar, så det är viktigt att vara medveten om sin egen förenings kostnader.
  2. Bostadens storlek: Avgiften för varje bostadsrätt baseras på bostadsrättens andelstal. Större lägenheter betalar vanligtvis en högre avgift, delvis på grund av högre underhållsbehov och energiförbrukning.
  3. Föreningens ekonomiska situation: Om föreningen har skulder eller ökande kostnader kan detta påverka avgiften, och i många fall kan den behöva höjas för att täcka räntor och avbetalningar.
  4. Amortering: Föreningar har möjlighet att minska kostnaderna genom amortering, vilket minskar räntekostnader samtidigt som möjligheterna till framtida lån ökar. Om föreningen har kommersiella lokaler som hyrs ut kan det också sänka månadskostnaden.