Trots pandemin blev 2021 ett rekordår för svenska startups. 7,8 miljarder euro investerades i landets teknikbolag, dubbelt så mycket som förgående år. Det visar en ny rapport baserad på data från plattformen Sweden Tech Ecosystem, som också konstaterar att Sverige dominerar bland snabbväxande impactbolag.

Mer än hälften av riskkapitalet under 2021 investerades i så kallade impactbolag, bolag som bemöter minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Sverige leder därmed Europa-listan sett till mängden riskkapital som investeras i impact, totalt 4,3 miljarder euro. Tillväxten inom området – en ökning med 20 gånger sedan 2017 – är också Europas snabbaste.

-Sverige är mitt uppe i en digital och grön omställning som drivs av snabbväxande unga företag med höga ambitioner att bidra till den gröna omställningen. Dessa företag ritar om kartan och bidrar inte bara med den tillväxt de själva står för, utan även till innovation, förnyelse och tillväxt i hela vårt näringsliv. Det är extra glädjande att Sverige inte bara är störst, utan även växer snabbare än något annat land i Europa när det gäller företag som adresserar FN:s hållbarhetsmål, kommenterar näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Rapporten i korthet

•Värderingen av det svenska ekosystemet nära fördubblades under 2021 jämfört med förgående år. Det nuvarande värdet – 239 miljarder euro, att jämföra med 122 miljarder euro under 2020, innebär också Europas snabbaste ökning per capita.

•Sverige är därmed en av de snabbast växande ”startuphubbarna” i Europa, vid sidan av Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

•Under 2021 ökade investeringarna med 2,4 gånger jämfört med 2020. Tillväxten drevs framför allt av senare rundor (70 %), så kallade ”mega rounds” på över 100 miljoner euro.

•Tidiga rundor domineras av svenska investerare (55 %), medan de senare rundorna domineras av internationellt kapital (80 %), framför allt från USA.

•Fram till 2021 har 35 unicornbolag (värdering på över 1 miljard dollar) grundats i Sverige. Över 20 framtida unicornbolag är verksamma inom ekosystemet (värderade mellan 250 miljoner – 1 miljon dollar).

Rapporten i sin helhet