Filmindustrin är en av världens största underhållningsindustrier, men tyvärr har inte alla möjlighet att njuta av utbudet. Ett stort problemet som hindrar att film är tillgängligt för alla är det begränsade stödet för hörsel- och synskadade personer. Endast en tiondel av alla titlar anpassas, bla SVT har endast 4% (!) av sitt utbud anpassat till hörsel- och synskadade. Detta problem satsar nu Magnus Shafir Sabbag, Oscar Isaksson och Richard Olofsson på att förändra med sin ‘Streamingtjänst för hörsel- och synskadade’. Idag prisades deras affärsidé på Venture Cups Topp20 event i region nord.

Det var när grundarna själva insåg att SVT och TV4 inte anpassar alla sina filmer, och hur otillgängligt och orättvist detta är för de med en funktionsnedsättning, som idén till deras streamingtjänst föddes.

– “En av SVT och TV4s flaskhalsar är att de endast anpassar sina titlar manuellt. Vi bestämde oss för att få bukt med problemet genom att använda maskininlärning och publicera titlarna själva. Vi skapar en streamingtjänst för hörsel- och synskadade, där maskininlärning används för att anpassa titlarna, vilket ökar utbudet.” – Säger Magnus Shafir.

Streamingtjänsten kommer vara en digital plattform där samtliga filmer finns tillgängliga online dygnet runt. Alla filmer kommer förses med svensk tal och svensk text och erbjuda teckenspråkstolkning, textning samt berättarröst för synskadade. Filmerna kommer dessutom att att anpassas med hjälp av maskininlärning, vilket är en automatiserad process med ökad effektivitet.

– “Detta (maskininlärning) är världsunikt för denna typ streamingtjänst. Med maskininlärning behöver man inte ha en fysisk människa som manuellt anpassar filmerna utan datorn kan göra det automatiskt, vilket ökar utbudet av anpassade filmer och därmed ökar inkluderingen av hörsel- och synskadade i samhället.”

Teamets egna erfarenheter kring problemet samt kännedom om marknadsmöjligheterna för att skala upp affärsidén är styrkor som teamet själva belyser. Trion bakom idén tror att utmärkelsen som en av Sveriges bästa affärsidéer 2021 kommer att öka möjligheterna att ge hörsel- och synskadade tillgång till ett utökat filmutbud och även i längden kunna förbättra deras levnadsvillkor genom att kämpa för ett av de globala målen för 2030 – stödja individer med funktionsvariation. Satsningen är att inom några år vara central aktör inom barn- och familjeunderhållning.