Veckans TA – v 50, 2021-12-13

Förra veckan avancerade stockholmsbörsen över 3,5 %, samtidigt avslutade S&P 500 veckan genom att notera den högsta stängningskursen. Vi kliver nu in i vecka 50 och det återstår att se om det kända uttrycket “ATH föder nya ATH” kan visa säg vara sant. I det här avsnittet är Nepa först ut följt av Kinnevik B och Hexagon.

Nepa (NEPA)
YTD: 133,84 %
Time Frame: Daily
Nepa har avancerat kraftigt och är upp över 130 % för året. Kursgrafen karaktäriseras av relativt hög volatilitet, med andra ord hastiga prisrörelser både upp och ner som gör att priset varierar inom ett relativt stort prisspann. Bolaget är listat på Nasdaq First North som i synnerhet representeras av bolag som befinner sig i en kraftig tillväxtfas och som resultat av det spekuleras det mer i dessa bolag och aktiehandeln kan därför bli mer slagig. Jag kommer inte gå in på djupet kring varför bolag på mindre marknadsplatser har högre risk (volatilitet) men det kan vara bra att känna till att den korrelationen existerar.

Till den tekniska biten, Nepa befinner sig sedan Coronakraschen i en stigande trend som under senaste året tagit extra mycket fart. Mitt analytiska öga tycker att det börjar se lite toppigt ut efter att lite svaghetssignaler har börjat dyka upp i kursgrafen. Först och främst vill jag flagga för att Nepa befinner sig i en stigande kil som indikerar på att köparna börjar tappa köpkraft. Senaste gången Nepa slog i kilens tak rekylerade aktien som mest cirka 19 % under de tre följande dagarna. Den rekylen fångades dock upp av MA 50 (röda) vilket är ett attraktivt stödområde i en stigande trend. Vi kan tydligt se att MA 50 agerat som stöd under senaste tiden vilket är ett positivt tecken, många ljusstakar har svansat ner mot MA 50 vilket tyder på att köparna gillar att komma tillbaka kring den nivån. Om denna stödnivå skulle brytas utan att tas tillbaka snabbt anser jag att risken för ytterligare nedsida tilltar. 

Kursen befinner sig inte historiskt (2 år) sett långt ifrån primärtrenden men min tankegång är att MA 200 kommer att testas av inom kort. Anledningen till varför jag ser detta scenario är för att Nepa befinner sig i negativ formation samtidigt som större negativa divergenser har formats i både MACD och RSI. Ett försvagat momentum i kombination med en svag formation tycker jag talar för ett temporärt nedställ. Viktigt att poängtera är att jag skulle se en sådan nedgång som hälsosam så länge MA 200 skulle hålla. 

Kinnevik (KINV B)
YTD: 27,12 %
Time Frame: Daily
Kinnevik har även befunnit sig i en stark positiv trend som kan kännas igen av högre toppar följt av högre bottnar samtidigt som aktiekursen har befunnit sig över primärtrenden. På sistone kan vi se att en lägre topp har formats i jämförelse med ATH nivån som sattes kring 407 SEK. Hittills har inte en lägre botten formats vilket är positivt, dock tycker jag det börjar se ansträngt ut kring trendgolvet vilket även är på samma nivåer som MA 200. Det är med andra ord ett viktigt stödområde som testas av nu och jag ser huvudsakligen två möjliga scenarion framför mig.

Scenario nummer ett är att stödnivån hålls vilket innebär att köparna lyckats försvara den positiva trenden. Min bästa gissning då är att den senaste toppen runt 375 SEK ska utmanas vilket innebär en kursuppgång om cirka 17 %. Det finns ett motståndsområde kring 330 SEK, dessutom kan det vara värt poängtera att fredagens stängningskurs innebär att samtliga glidande medelvärden just nu befinner sig över kursen, med det sagt finns det gott med motstånd på uppsidan och de kan vara värda att hålla ett öga på. 

Scenario nummer två är att köparna tappar fästet och stödnivån på 297 SEK testas av. Stödnivån kan då möjligtvis ge en liten studs upp mot trendgolvet igen och då kan ett potentiellt återtest genomföras. Om kursen inte lyckas bryta över trendgolvet igen så har trendbrottet bekräftats och då tror jag en ny lägre botten så småningom ska sättas. 

Hexagon (HEXA B)
YTD: 26,37
Time Frame: Daily
Hexagon har likt Nepa och Kinnevik befunnit sig i en stigande trendkanal sedan botten som formades under Conronakraschen. Trendkanalens tak och golv har respekterats under en längre period vid ett antal gånger. Under hösten så har köparna haft det jobbigt att försvara nivån vid trendgolvet och aktien befinner sig just nu under trendgolvet och därav inte längre i den större trendkanalen. 

Aktien bröt trendgolvet först i början av oktober men studsade upp direkt efter att hittat stöd vid en tidigare motpol runt 125 SEK. Aktien handlades därefter strax över trendgolvet under närmare en månad. Sedan bröts trendgolvet igen och en mindre rekyl skedde nedåt, den här gånger fungerade MA 200 som stöd och räddade upp situationen. Hittills har inte en lägre botten skapats men det ser ut som att köparna börjar tappa greppet på dessa nivåer. 

Vi kan konstatera att lägre toppar har etablerats på sistone vilket indikerar på att säljarna börjar ta över kring allt lägre nivåer. Jag har ritat ut ett fallande trendtak som kan vara värt att bevaka, aktiekursen börjar nämligen klämmas ihop mellan MA 200 och detta trendtak. Jag tror personligen på en större rörelse, antingen ner eller upp beroende på om det är MA 200 eller trendtaket som tas ut. Prisrörelsen som varit på senaste tiden ser jag lite som ett hot mot den positiva trenden. Däremot finns det gott med stöd tack vare att aktien har fått möjligheten att konsolidera under senaste årets kursuppgång

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.